Geref. Kruiskerk Nijkerk wordt ingrijpend verbouwd

De Goede Herderkerk gaat te zijner tijd dicht.

Eind dit jaar, in november of december 2015, zal de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk te Nijkerk een besluit nemen over plannen om de Kruiskerk aan de Venestraat aldaar ingrijpend te verbouwen. Nadat de verbouwing van die kerk voltooid zal zijn, zal de gereformeerde Goede Herderkerk aan het Willem-Alexanderplein buiten gebruik gesteld worden.

De gereformeerde Kruiskerk te Nijkerk.
De gereformeerde Kruiskerk te Nijkerk.

Al in 2014 besloot de kerkenraad tot het nemen van deze stappen. Aanvankelijk was er nog even sprake van de mogelijkheid om nieuwbouw te plegen,  maar de consequentie daarvan zou zijn dat beide huidige kerken dan zouden moeten worden afgestoten. Dat leek de kerkenraad geen aantrekkelijk voorstel. Vandaar dat,  nadat in 2013 al een predikantsplaats werd opgeheven, in 2014 besloten werd over te gaan tot de sluiting van de Goede Herderkerk, nadat de verbouw van de Kruiskerk voltooid zou zijn.

De kerkenraad wil door de ingrijpende verbouw van de Kruiskerk het gebouw toekomstbestendig maken met een eigentijdse uitstraling, ‘in het bijzonder voor de toekomstige generatie; een kerkgebouw dat aansluit bij hun leefwereld en bij de huidige trends in gebouwen voor maatschappelijke voorzieningen en waarin zij worden uitgenodigd elkaar te ontmoeten. Een vernieuwd kerkgebouw is immers een keuze voor de lange termijn’. Om tot dat doel te geraken¬† werd al eerder door een aantal door de kerkenraad benoemde commissies een uitvoerig plan gepresenteerd, waarover de kerkenraad eind november of december 2015 een besluit neemt, na op een gemeentevergadering¬† (op 25 november 2015) de kerkelijke gemeente gehoord te hebben.

De geschiedenis van de Geref. Kerk te Nijkerk.

Een en ander is voor ons aanleiding om in december 2015, in een uitvoerig artikel terug te komen op de geschiedenis van de Gereformeerde Kerk van Nijkerk op de Veluwe. We zullen dan uiteraard ook nader berichten over de door de kerkenraad genomen besluiten ten aanzien van de geplande verbouwing van de Kruiskerk, die nu al Nieuwe Kruiskerk genoemd wordt.

Geschiedenis van de Gereformeerde Kerk te Nijkerk