‘Historisch Tijdschrift GKN’ Nr. 33 verschenen

Op 7 juli 2016 verscheen nummer 33 van het Historisch Tijdschrift GKN. Van de inhoud van dit tweemaal per jaar verschijnende tijdschrift een korte impressie.

‘Gereformeerde dominees preken nieuwe generaties de kerk uit’. Dat concludeerde de vrijzinnige doopsgezinde dominee H. Bakels toen hij in 1919 in Haarlem een preek had beluisterd van de Kamper professor Jan Ridderbos (1879-1960). Bakels publiceerde zijn pittige kritiek in een bundel getiteld Spaansche pepertjes. In het juni nummer van het Historisch Tijdschrift GKN doet dr. Cees Houtman een hedendaagse ‘factcheck’. Was het echt zo erg als Bakels beweerde?

Ook in dit nummer: een vergelijkend artikel door dr. Jan Veenhof van de autobiografieën van twee theologen: ds. Jan B. Aalders en dr. Ben Wentsel, en een erfgoed-artikel door Peter Dillingh over het gevelreliëf (thema: ‘ellende, verlossing en dankbaarheid’) van beeldend kunstenaar Klaas op ’t Land (1925) voor de gereformeerde Woestduinkerk te Amsterdam (1956-2014).

Woestduinkerk, Amsterdam.
De inmiddels gesloopte Woestduinkerk, Amsterdam.

In de rubriek Romanfragment bespreekt Dick Kaajan de crisisroman Burgers in nood (1936) van H.M. van Randwijk. Het nummer sluit af met een bibliografie van recent verschenen lokale gedenkboeken en In Memoriams over de predikanten L.J. Bouma, J. Bulthuis, A. Kruyswijk, R. der Nederlanden, J. Soethoudt, H. Steendam, C. van der Giessen en H.J. van Duinen.

Historisch Tijdschrift GKN (over de geschiedenis van de Gereformeerde Kerken in Nederland die in 2004 meegingen in de Protestantse Kerk) verschijnt tweemaal per jaar. Registers zijn te vinden via www.hdc.vu.nl/htg . Een abonnement kost € 14. Informatie en aanmelding: www.hdc.vu.nl/htg, of Redactie HTG, Cremerstraat 434, 3532 BT  Utrecht; e-mail: f_rozemond@ziggo.nl.