Historisch Tijdschrift GKN-34 verschenen

Op 3 december 2016 verscheen het vierendertigste nummer van het Historisch Tijdschrift GKN.

htgkn-34

Over de inhoud.

Tussen 1888 en 1892 emigreerden zo’n 4.500 Nederlanders naar Argentinië. Ze probeerden op uitnodiging van de Argentijnse regering het land verder te helpen ontwikkelen. Hier en in Brazilië stichtten kolonisten een aantal Gereformeerde Kerken die samen jarenlang de classis Buenos Aires van de Gereformeerde Kerken in Nederland vormden. Tom-Eric Krijger beschrijft in het Historisch Tijdschrift GKN 34 hun ontstaan en ontwikkeling tot 1962, het jaar dat zij verzelfstandigden. In dit artikel vergelijkt hij hun geschiedenis ook met die van andere buitenlandse Gereformeerde Kerken van Nederlandse oorsprong.

Aansluitend op dit thema volgt een boekfragment uit de recente emigrantenbiografie van Carolijn Visser, Argentijnse avonden. Van de Zwart Janstraat naar de pampa, waarvan in 2015 de 7e druk verscheen. Het illustreert het leven van gereformeerde Nederlanders in Argentinië. Dick Kaajan geeft bijzonderheden over de schrijfster en haar werk.

In de rubriek Erfgoed staat Peter Dillingh stil bij de Amsterdamse Koningskerk (Watergraafsmeer), waarin de glas-in-betonwand fragmenten uitbeeldt uit het Bijbelkboek Openbaring, waar Jezus de overwinnende Koning is.

Het interieur van de Koningskerk.
Het interieur van de Koningskerk (foto: Reliwiki).

Het 34ste nummer van het Historisch Tijdschrft GKN sluit af met In Memoriams over de predikanten M.L. Beima (1948-2015), J.W. Broersma (1933-2014), J. Hoekstra (1956-2014), A. van Leeuwen (1926-2015), D. van der Meulen (1918-2002), T.L.H. Pieterse (1935-2015), B. Smilde (1922-2014) en G.O.N. Veenhuizen (1933-2015), en personalia van H.J. Eggink (1926-2015), K. Hoogsteen (1922-2015), J.D. Pereboom (1925-2015), R. Strijker (1925-2013) en J. van de Wal 1928-2015.

Inlichtingen: redactie HTG, Cremerstraat 434, 3532 BT  Utrecht.