‘Historisch Tijdschrift GKN’ (nr. 35) over oorlog en vrede

Wat betekent het meemaken van een oorlog voor je geloof? Die vraag loopt als een rode draad door het pas verschenen nummer 35 van het Historisch Tijdschrift GKN.

Zo beschrijft Bram Grandia, oud-voorzitter van Kerk en Vrede, hoe gereformeerden het pacifisme in de jaren dertig nog fel afwezen, maar toegroeiden naar acceptatie in de jaren tachtig. Ze werden daartoe onder meer uitgedaagd door de remonstrantse oprichter van Kerk en Vrede (1924) dr. G.J. Heering. Hij vond oorlog voeren in strijd met het evangelie.

Gideon van Dam vergelijkt in een review de gepubliceerde autobiografieën van de theoloog Niek Schuman en oud-IKV-vredesactivist Mient Jan Faber. Beiden hebben na de Tweede Wereldoorlog invloed gehad op de Gereformeerde Kerken. Een boeiend tijdsbeeld, waarbij Van Dam tevens ingaat op de vraag vanuit welke motieven mensen er soms voor kiezen hun eigen leven te beschrijven.

De gereformeerdew kerk en de pastorie te ’s Gravenmoer voor de oorlog.

In veel plaatsen werden kerken getroffen door oorlogsschade. Theo van Staalduine beschrijft hoe in ’s Gravenmoer het gereformeerde kerkgebouw herbouwd moest worden na de ontploffing van een raket met explosieven (een Duitse ‘V1’) in januari 1945.

De gereformeerde kerk en de pastorie sinds 1948.

Het perspectief van de soldaat krijgt aandacht in een bespreking door Dick Kaajan van de roman Lichting ‘18 (1932) van J.K. van Eerbeek. De hoofdfiguur moet in de Eerste Wereldoorlog opkomen voor zijn dienstplicht. Hij raakt heel wat vanzelfsprekendheden van thuis kwijt.

Het nummer besluit met In Memoriams over de gereformeerde predikanten A. Addis (1938-2015), J.A.J. Estié (1933-2015), N. Korenhoff (1928-2012), W.B. van der Meulen (1929-2015), A.P. van Niekerk (1945=2010), A. Schippers (1929-2016), G.J. Terlaak (1916-2006), J.C. van Veen (1927-2015) en J.D. de Vries (1930-2016).

Historisch Tijdschrift GKN (over de Gereformeerde Kerken in Nederland die in 2004 meegingen in de Protestantse Kerk) verschijnt tweemaal per jaar. Een abonnement kost € 14. Informatie en aanmelding: www.hdc.vu.nl/htg, of f_rozemond@ziggo.nl