“Historisch Tijdschrift GKN” nr. 36 verschenen

Nummer 36 van het Historisch Tijdschrift GKN (over De Gereformeerde Kerken in Nederland) is op 29 december 2017 verschenen.

Het eerste artikel handelt over prof dr. F.H. Grosheide (1881-1972). waarin Koos-Jan de Jager laat zien hoe prof. Grosheide zich onder meer inzette voor een nauwkeurige Bijbelvertaling (die van het Nederlands Bijbel Genootschap in 1951) en voor missionaire toerusting door evangelisatiecongressen, cursussen en een handboek voor evangelisatiecommissies.

Dr. C. Houtman behandelt in de rubriek ‘Romanfragment’ het boek ‘Rust gevonden’, onder het pseudoniem ‘Johannes’ in 1929 geschreven door ds. J.H. Landwehr (1864-1930). Hoewel hij aanvankelijk voor het socialisme koos, hervond hij zijn geloof na een kerkdienst over ‘de wijsheid van God en die van de wereld’.

Dr. Maarten J. Aalders toont aan dat Henriette (H.S.S.) Kuyper, dochter van dr. A. Kuyper (1837-1920), in haar boek over haar ervaringen bij het verzorgen van oorlogsgewonden in Hongarije, niet zozeer het oorlogstoneel als wel het Hongaarse volk, haar cultuur en calvinistische traditie beschreef.

Tenslotte worden in dit nummer In Memoriams gepubliceerd betreffende de gereformeerde predikanten D. Braam (1917-2016), A.M. Brouwer (1929-2015), N.W. van den Hout (1929-2016), H. Peper (1931-2013), P.K. Pilon (1935-2016), W.F. Prinzen (1927-2016), J.C. Schouten (1929-2016), B. Wielenga (1936-2015), A. van der Zwaag (1931-2016) en J.R. Zijlstra (1933-2015).

Opgave voor een abonnement: www.hdc.vu.nl (€ 14 per jaar).