‘Open Hof’ te Culemborg blijft PKN-kerk

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Culemborg heeft besloten een van de twee kerkgebouwen, de Grote of Barbarakerk, over te dragen aan een nog op te richten stichting, die los staat van de Protestantse Gemeente. De kerk kan terug gehuurd worden voor het houden van kerkdiensten.

De protestantse (voormalig gereformeerde) kerk Open Hof te Culemborg (foto: Reliwiki, Andre van Dijk).

Door het teruglopend aantal kerkbezoekers is het financieel gezien niet mogelijk twee kerkgebouwen te onderhouden. Het plan is om het monumentale kerkgebouw tegen vergoeding van een symbolisch bedrag over te dragen aan de nog op te richten stichting Grote Barbara. Dat gebeurt op basis van een erfpachtconstructie, waarbij de protestantse gemeente nog wel eigenaar blijft van de grond. De stichting Grote Barbara is onafhankelijk. In het stichtingsbestuur zitten dus geen leden namens de kerk of de gemeente.

Daarmee blijft het andere kerkgebouw, de voormalig gereformeerde kerk Open Hof aan de Beethovenlaan, de PKN-kerk. Het kerkgebouw werd op 1 december 1973 in gebruik genomen en werd ontworpen door architect Arco Kooiman uit Rotterdam. Naast een grote kerkzaal en een ruime ontmoetingshal omvat de Open Hof een aantal zalen voor diverse kerkelijke activiteiten en maatschappelijke doeleinden. Bij de kerk is een grote tuin met bloemen en bomen, wandelpaden, een labyrint, en een ontmoetingsplek. De tuin werd op 26 september 2015 officieel in gebruik genomen.