Kritiek op Meppeler ‘voorgenomen besluit’

Grote- of Mariakerk nog even niet te koop gezet: een nieuw onderzoek. Zoals we eerder berichtten nam de Algemene Kerkenraad van Meppel onlangs het ‘voorgenomen besluit’ om de voormalig hervormde Grote- of Mariakerk te sluiten. Daarop kwam kritiek tijdens een bijeenkomst in de goed bezette voormalig gereformeerde Oude Kerk aan de Groenmarktstraat, die als PKN-kerk … Lees verder Kritiek op Meppeler ‘voorgenomen besluit’

Meppelse Gereformeerde Ziekenverzorging

Inleiding. Sinds het landelijke ‘verenigingsjaar’ 1892 werden de Meppelse ‘Christelijke Gereformeerde Gemeente’ uit de Afscheiding van 1834 en de plaatselijke ‘Nederduitsche Gereformeerde Kerk’ uit de Doleantie van 1886, vooralsnog respectievelijk Gereformeerde Kerk A en Gereformeerde Kerk B genoemd. Op 8 februari 1897 smolten beide kerken samen tot de Gereformeerde Kerk te Meppel.

Meppelse moeiten over het zingen van gezangen

Het nu volgende verhaal heeft betrekking op de invoering van de ‘uitgebreide’ bundel ‘Eenige Gezangen’, waartegen bij sommigen, ook in de Gereformeerde Kerk te Meppel, bezwaren gerezen waren. In die tijd – de jaren ’30 van de vorige eeuw – waren aldaar ds. Y.K. Vellenga (1896-1968) en ds. H.W. Engelkes (1905-1991) als predikanten aan de … Lees verder Meppelse moeiten over het zingen van gezangen

Synagoge Meppel toch geen gereformeerde kerk

Inleiding. Al eerder schreven we op deze website over de Afscheiding en de Doleantie te Meppel, en een verhaal over hoe beide kerken bij elkaar kwamen en de ‘Gereformeerde Kerk te Meppel’ gingen vormen. Na de oorlog werd het duidelijk dat het kerkgebouw aan de Groenmarkt het groeiende aantal gemeenteleden steeds moeilijker kon bevatten. Vandaar … Lees verder Synagoge Meppel toch geen gereformeerde kerk