Gereformeerde Kerk Andijk 180 jaar

Inleiding. De Gereformeerde Kerk te Andijk ontstond door Afscheiding van de hervormde kerk, die mogelijk plaatsvond op 18 maart 1836 of op een dag in juli 1836, al geven de gedenkboeken aan dat dit op 15 oktober 1836 zou zijn (een datum die twaalf jaar na de instituering voor het eerst werd vermeld).

De gereformeerde evangelisatiearbeid te Tynaarlo (Dr.)

Inleiding. Op 1 februari 2016 publiceerden we  op deze website een verhaal over de gereformeerde evangelisatiearbeid in het Drentse dorp Yde. In  de inleiding van dat artikel gaven we een kort overzicht van de instelling van het provinciale deputaatschap voor de Evangelisatie (toen nog Inwendige Zending genoemd) van de Gereformeerde Kerken in de provincie Drenthe.