Uit de pers (3) – 1921 – Dr. Veltenaar hervormd geworden

 uit-de-pers-logoInleiding.

Prof. dr. H. Bouwman (1863-1933), hoofdredacteur van De Bazuin, destijds een toonaangevend weekblad in de Gereformeerde Kerken (het werd uitgegeven ‘ten dienste van de Theologische School te Kampen’) schreef in maart 1921 een commentaar op het vertrek van ds. C. Veltenaar (1873-1953), gereformeerd predikant van Veenendaal.

Dr. H. Bouwman ()
Dr. H. Bouwman (1863-1933).

Lees verder Uit de pers (3) – 1921 – Dr. Veltenaar hervormd geworden

De Ineensmelting van Geref. Kerk A en B Meppel (1897)

Inleiding.

Eerder schreven we over de Afscheiding te Meppel, daarna ook over de Doleantie aldaar en vervolgens beschreven we tien jaar Dolerend kerkelijk leven in Meppel. In het nu volgende artikel gaat het over de ineensmelting van beide Kerken, die in Meppel uiteindelijk in 1897 plaats vond.

In 1903 werd dit kerkzegel van de Kerk van Meppel voor het eerst gebruikt.
In 1903 werd dit kerkzegel van de verenigde Kerk van Meppel voor het eerst gebruikt.

Lees verder De Ineensmelting van Geref. Kerk A en B Meppel (1897)