De Gereformeerde Kerk te Driesum c.a. (2)

Ds. H.G. de Jonge (van 1874 tot 1877). ( < Naar deel 1 ) – Op 29 november 1874 deed kandidaat H.G. de Jonge (1851-1930) intrede in zijn eerste gemeente, Driesum c.a. “Die tijd was een vormende en niet ongezegende tijd. Hij was een man van kloeke, forsche gestalte, waarin een krachtige ziel woonde. (…) … Meer lezen over De Gereformeerde Kerk te Driesum c.a. (2)