Links

Kerkzang

De psalmen op Youtube

Melodieën van psalmen en gezangen

Gereformeerde Kerken in het buitenland

Antiquum Peractum Sit – (De geschiedenis van de Gereformeerde Kerken in Argentinië)

Henry Beets, De Chr. Geref. Kerk. Zestig jaar van strijd en zegen.

‘The Online Books Page’ van de Christian Reformed Church in America (hier zijn talloze gedigitaliseerde publicaties te lezen betreffende de geschiedenis van de Christian Reformed Church, op het gebied van Zending, Kerkhistorie, kerkregering en tijdschriften).

De Acta van de Christian Reformed Church in America van 1857 tot 1879 (aanvankelijk werden die gemeenten anders genoemd)

Dr. Chr.G.F. de Jong – De Gereformeerde Zending in Midden-Java. 1931-1975. Een Bronnenpublicatie

Plaatselijke en regionale Gereformeerde Kerken

Geschiedenis van de Gereformeerde Kerk te Bleiswijk

Geschiedenis van de Gereformeerde Kerk te Vreeswijk (1887-1987)

Geschiedenis der Gereformeerde Kerk te Klundert

Boektekst C.W. Stigter: Dy Tsjerke komt nooit fol! Gereformeerde Kerk te Wijnjewoude.

De Doleantie te Serooskerke (Zld.)

100 jaar Gereformeerde Kerk Doornspijk

Boektekst K.L. Kievit: Gereformeerde Kerk Melissant, Dirksland, Herkingen

75 jaar Gereformeerde Kerk te Andijk

Afbraak oude gereformeerde kerk Dwingeloo (22 maart 1982)

Gereformeerde Kerk Den Helder (1840-1990)

50 jaar Welkomkerk (de bouw van de gereformeerde Welkomkerk in Zuidland)

Degelijkheid voorop. De gereformeerde kerkbladen van Amersfoort 1917-2000.

Scriptie J.P. Stoop: Kerk onder Duitse bezetting. De Gereformeerde Kerk van Amsterdam in de jaren 1940-1945.

De bibliotheek van de Theologische Universiteit te Kampen (1854-2004). Van domineesboekerij tot wetenschappelijke bibliotheek, door Wiljan Puttenstein

De Borsselse Exodus. De beweegredenen achter de migratie van een groep Zeeuwse Afgescheidenen naar Noord-Amerika in 1847.

Albert Metselaar: De Kruisgemeente van het Hollandscheveld, 1852-1871.

Van Voorgaande dingen (Geschiedenis GK Zwartsluis).

Geschiedenis der Gereformeerde Kerk te Workum

De kerken van Tjeerd Kuipers

Puzzel het interieur van de gereformeerde kerk van Asperen in elkaar. Tip: bekijk de foto van het interieur op Reliwiki.

50 jaar De Gaarde te Bunnik

Geschiedenis van het kerkelijk leven in Hasselt en N.O. Overijssel

Historisch Overzicht Gereformeerde Kerk Boven Hardinxveld

125 jaar Gereformeerde Kerk Geldermalsen (2013)

Profiel – Gereformeerde Kerk Lexmond 1888 – Protestantse Gemeente 2013

Geschiedenis van de Gereformeerde Kerk te Sliedrecht.

Een halve eeuw kerkgebouw. Gereformeerde Kerk (PKN) Hardinxveld-Giessendam, 2011

150 jaar Gereformeerde Kerk Vroomshoop (2014).

Tentoonstelling 150 jaar Gereformeerde Kerk Vroomshoop (2014)

Extra Nummer Kerkbode der Geref. Kerk Landsmeer i.v.m. het eeuwfeest in 1960

Fragmenten uit de geschiedenis van 100 jaar Gereformeerde Kerk op Marken

Geschiedenis van de Doleantie op Marken

Het ontstaan van de Gereformeerde Kerk te Dussen-Hank

Geschiedenis van de Geref. Kerk Dussen-Hank-Meeuwen

Hoe het verder ging. Historie Gereformeerde Kerk NIjkerkerveen

125 jaar Gereformeerde Kerk van Arnemuiden

Gereformeerde Kerk Makkum 125 jaar

Jubileum Gereformeerde Kerk De Schakel Dirkshorn

Jubileumboekje kerkgebouw Gereformeerde Kerk Anna Jacobapolder

Samenspel. Jubileumnummer 50 jaar Christus Triomfatorkerk, Den Haag

50 jaar Vredekerk te Loppersum

Jubileumboekje Gereformeerde Noorderkerk te Den Haag 75 jaar, 1906-1981

Kruiskerk te Woerden: 40 jaar oud, 40 jaar jong!

125 jaar Gereformeerde Kerk (‘s-Gravenhage-) Loosduinen

Geschiedenis van de Gereformeerde Kerk te Andijk

Geschiedenis rondom een jubilerend kerkgebouw (1898-1998) – Gereformeerde Kerk Wetsinge-Sauwerd (Gr.)

Gereformeerde Kerk Garijp (Frl.)

Eindrapport naar aanleiding van de restauratie van het orgel van de Gereformeerde Mariakerk te Vollenhove

Rapport over het orgel van de voormalige gereformeerde kerk te Vreeland

Kerkgeschiedenis van Glanerbrug. Van Afgescheidenen tot Vrijgemaakten

Gereformeerde pastoriebouw in Berghuizen (Dr.)

Het ontstaan van de Gereformeerde Kerk in Visvliet (Gr.)

Afscheidsdienst sluiting Triomfatorkerk Katwijk (28 april 2013)

Geschiedenis Gereformeerde Kerk Andijk

Geschiedenis van de Gereformeerde Kerk te Rockanje (1887 – 1989)

Zuider-Kerkbode – Weekblad gewijd aan de belangen der Geref. Kerken in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg (1892-1904)

Afbraak gereformeerde kerk Loosduinen

Het ontstaan van de Gereformeerde Kerk in Visvliet

Ds. J.M. Remein (1840-1903)

De verwachting blijft. Geschiedenis van de Geref. Kerk Haulerwijk-Waskemeer (Frl.), 1838-1988

Geschiedenis van de Gereformeerde Kerk te Anna Paulowna

150 jaar Gereformeerde Kerk Giessen-Rijswijk

25 jaar ‘De Wijnstok en de Rank’ 1978-2003. Gereformeerd Giessen-Rijswijk viert feest!’

125 jaar Oosterkerk Zwolle

Dr. M. Aalders – De eerste gereformeerden in Amstelveen

Wees vastberaden en waakzaam. 25 jaar Samen op Weg in Oldeboorn (Frl.)

Sloop gereformeerde Statensingelkerk Rotterdam (1988)

Ontstaansgeschiedenis van de Geref. Kerk Sprang-Capelle

De afbraak van de Molenkampkerk in Almelo (1973)

Brand in gereformeerde kerk Hillegom (1980)

Gereformeerde kerkgeschiedenis, algemeen

Historisch Tijdschrift GKN

Boektekst dr. F.L. Bos: Archiefstukken betreffende de Afscheiding van 1834, deel 1

Boektekst dr. F.L. Bos: Archiefstukken betreffende de Afscheiding van 1834, deel 2

Boektekst dr. F.L. Bos: Archiefstukken betreffende de Afscheiding van 1834, deel 3

Boektekst dr. F.L. Bos: Archiefstukken betreffende de Afscheiding van 1834, deel 4

Boektekst dr. L. Praamsma: Het Dwaze Gods

Boektekst Dr. G. Keizer: De Afscheiding van 1834

Boektekst: Willem Hovy en Abraham Kuyper. Brothers in crime

Boektekst dr. J.C. Rullmann: Een nagel in de heilige plaats (later uitgebreid en herdrukt als ‘De Afscheiding in de Nederlandsche Hervormde Kerk’)

Boektekst dr. J.C. Rullmann: De Strijd voor Kerkherstel

Boektekst dr. J.C. Rullmann: De Doleantie in de Nederlandsche Hervormde Kerk

Boektekst mr. G. Groen van Prinsterer: De Maatregelen tegen de Afscheidenen aan het Staatsregt getoetst (1837)

Boektekst dr. J.C. Rullmann: De Maatregelen tegen de Afgescheidenen

Boektekst H. Krabbendam: Cornelius Vander Meulen: Founder or follower? (Over de emigratie naar Michigan van de Afgescheiden ds. C. van der Meulen)

Boektekst Melis te Velde: Anthony Brummelkamp (1811-1888)

Scriptie Berthold Bloemendal: ‘Nederlanders’ of ‘Duitsers’. Uit Duitsland afkomstige theologische studenten aan de  Theologische School te Kampen. 1854-1994

Scriptie Nadia Arsieni. De Jodendominee. Jacob van Nes en de gereformeerde Jodenzending.

Scriptie L. van der Jagt: Hersteld Verband, Een episode uit de kerkgeschiedenis.

Zoeken binnen 1700 Vrijmakingsbrochures

B.A. van Doorn: De kerkelijke kwestie van liberale zijde beschouwd (over de Doleantie)

Boektekst dr. J.C. Rullmann: Een man van singuliere gaven. Ds. W.H. Gispen in zijn leven en werken geschetst.

De doorbraak van dokter Dreckmeijer. Eerste vrouwelijke gereformeerde zendingsarts.

Boektekst Hittjo Kruyswijk: Baas in eigen Boek? Evolutietheorie en Schriftgezag bij de Gereformeerde Kerken in Nederland (1881-1981).

D. Deddens, De Vereniging van 1892: kerkrechtelijke aspecten.

G.J. Schutte: Over ’86 en ’92 en daarna. Kuypers gereformeerde wereld herdacht.

De emigratie van Gereformeerden na WO-II

De Reformatie. Tijdschrift der Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland. Tweede deel. Jaargang 1837

De Evangelische Gezangen getoetst en  gewogen en te ligt gevonden, door Jakobus Klok

Hendrik de Cock en de Afscheiding van 1834

Gereformeerde Kerk Andijk. Van schuurkerk tot monument

Acta van geref. generale synodes in Nederland.

Handelingen van de Synode der Christelijke Afgescheidene Gereformeerde Kerk in Nederland (1836-1869)

Acta van de Generale Synodes der ‘Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland’, 1869-1892

Acta van de Voorlopige Generale Synodes der ‘Nederduitsche Gereformeerde Kerken’ 1886-1892 – (de kerken uit de Doleantie)

Acta van geref. generale synodes in het buitenland.

Synodale handelingen van de Hollandse Chr. Geref. Kerk in Amerika, 1888.

Acta der Synode van de Chr. Geref. Kerk in Amerika. gehouden te Holland, Michigan, (…) juni 1902.

Acta der Synode van de Chr. Geref. Kerk gehouden te Holland, Michigan, juni 1906

Acta van de Synode der Chr. Geref. Kerk in America te Grand Rapids, juni 1918

Agendum voor de Synode van de Chr. Geref. Kerk te Grand Rapids, juni 1920