Gereformeerd en hervormd Glanerbrug gaan fuseren

De kerkenraad van de Gereformeerde Kerk te Glanerbrug en die van de Hervormde Gemeente in dat dorp hebben de intentie uitgesproken te streven naar de vorming van één Protestantse Gemeente in Glanerbrug. Voorafgaande aan het voorgenomen besluit werden uiteraard de respectieve gemeenteleden gehoord. Als er geen kink in de kabel komt zal de fusie-akte eind 2017 getekend worden.

De gereformeerde kerk te Glanerbrug.

Lees verder Gereformeerd en hervormd Glanerbrug gaan fuseren

Veenendaal sluit twee protestantse kerken

Petrakerk en Aller Erf blijven open.

Al eerder berichtten we over het plan van de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Veenendaal om twee kerkgebouwen te sluiten. Op 22 februari 2017 werd bekend gemaakt welke kerkgebouwen gesloten worden en welke open blijven. Rond de zomer van 2019 worden het voormalig hervormde (nu protestantse) kerkgebouw Sola Fide aan de Eikenlaan (uit 1950) en De Goede Reede aan de Vondellaan, (in 1985 door gereformeerden en hervormden gezamenlijk gebouwd als S.O.W.-kerk), gesloten.

Lees verder Veenendaal sluit twee protestantse kerken

Het ontstaan van de Gereformeerde Kerk te Broek op Langedijk

Op 19 april 1841 werd de ‘Christelijke Afgescheidene Gemeente’ te Broek op Langedijk onder leiding van ds. S. van Velzen (1809-1896) geïnstitueerd. Nog geen vijftig jaar later, op 16 februari 1888, werd in het dorp de ‘Nederduitsche  Gereformeerde Kerk (doleerende)’ gesticht. Op 27 november 1895 werd de fusieakte tussen beide gemeenten ondertekend en ontstond in Broek de ‘Gereformeerde Kerk’. We volgen de geschiedenis van deze kerk vooral gedurende de eerste honderd jaar.

Kaart: Google

Lees verder Het ontstaan van de Gereformeerde Kerk te Broek op Langedijk