De Gereformeerde Kerk te Veendam (2)

Ds. F. Hulst (van 1860 tot 1864).

( < Naar deel 1 ) – Op 23 december 1860 deed ds. F. Hulst (1827-1873) uit Siddeburen intrede in de gemeente van Veendam, nadat hij door ds. R.T. Kuiper (1826-1894) van Wildervank bevestigd was. Ds. Hulst was gekozen uit een door de kerkenraad opgesteld drietal, waar ook ds. L. Meijering (1827-1889) van Winschoten op vermeld werd.

Ds. F. Hulst (1827-1873).

Lees verder De Gereformeerde Kerk te Veendam (2)

De Gereformeerde Kerk te Veendam (1)

De Gereformeerde Kerk te Veendam ontstond op 2 december 1858 als Christelijke Afgescheidene Gemeente, die in 1869 Christelijke Gereformeerde Gemeente, en in 1892 Gereformeerde Kerk heette. Overigens was ook al in 1835 door ds. H. de Cock (1801-1842) een Afgescheiden Gemeente geïnstitueerd, vermoedelijk (niet alle gegevens zijn bewaard gebleven) op 12 april 1835, maar deze gemeente ging tien jaar later te niet.

Kaart: Google.

Lees verder De Gereformeerde Kerk te Veendam (1)

De Centrale Diaconale Conferentie van de GKN (3)

Wat er in de beginjaren zoal behandeld werd.

( < Naar deel 2 ) – Het is ondoenlijk ook maar enigszins volledig aan te geven wat tijdens al die Centrale Diaconale Conferenties werd behandeld. Er werden toespraken gehouden over diaconale thema’s, en er werden tijdens elke Conferentie vele vragen gesteld over alledaagse en minder alledaagse praktische problemen die vervolgens samen besproken werden en waarover uiteindelijk een standpunt werd bepaald.

Het Algemeen Diaconaal Bureau (ADB) in de Koningslaan te Utrecht was het centrum van de gereformeerde diaconale arbeid (ill.: ‘Tijden en Taken’).

Lees verder De Centrale Diaconale Conferentie van de GKN (3)