De ‘Modelboekjes’ van het Geref. Kerkelijk Congres

Het Gereformeerd Kerkelijk Congres, dat van 11 tot en met 14 januari 1887 in Amsterdam gehouden werd, had veel invloed op de voortgang van de Doleantie in ons land.

In ‘De Heraut’ van 9 januari 1887 verscheen dit overzicht van het programma van het ‘Gereformeerd Kerkelijk Congres’. Hierin ook de namen van het organiserend comité.

Lees verder De ‘Modelboekjes’ van het Geref. Kerkelijk Congres

De Gereformeerde Kerk te Mijdrecht (3)

De Gereformeerde Kerk te Mijdrecht (1892).

  • ( < Naar deel 2 ) – In deel 1 en deel 2 werd het ontstaan van de Gereformeerde Kerk te Mijdrecht beschreven. De resterende geschiedenis van De Gereformeerde Kerk te Mijdrecht gaan we in zeer grote lijnen en in snelle vogelvlucht bij langs. We beperken ons daarbij voornamelijk tot de kerkbouw
Ds. H. de Koning (1855-1921), sinds 1892 predikant te Mijdrecht.

Lees verder De Gereformeerde Kerk te Mijdrecht (3)

De Gereformeerde Kerk te Mijdrecht (2)

Doleantie en Vereniging.

Waar de kerkdiensten gehouden werden.

( < Naar deel 1 ) – Tijdens de eerste kerkenraad op 6  mei 1887 moesten spijkers met koppen geslagen worden. De vergadering werd geopend met het zingen van psalm 66 vers 5 en daarna dachten de broeders na over de vraag waar de kerkdiensten eigenlijk gehouden moesten worden.

In de ‘Herberg’ van M. Winkel werden de eerste Dolerende kerkdiensten gehouden.

Lees verder De Gereformeerde Kerk te Mijdrecht (2)

Driestwegkerk Nunspeet bedekt met zonnepanelen

De Protestantse Gemeente Nunspeet (voorheen De Gereformeerde Kerk te Nunspeet heeft vrijdag 17 juni 2022 zevenenzeventig zonnepanelen in gebruik genomen, welke op het dak van de bijgebouwen van de de protestantse (voormalig gereformeerde) Driestwegkerk zijn geplaatst.

De zonnepanelen op de bijgebouwen van de Driestwegkerk (foto: Protestantse Gemeente Nunspeet).

Lees verder Driestwegkerk Nunspeet bedekt met zonnepanelen