Kruiskerk Berltsum (Frl.) wordt multifunctioneel centrum met kerkzaal

De in 1966 in gebruik genomen voormalige gereformeerde (nu PKN-) Kruiskerk van het Friese Berltsum (het vroegere Berlikum), ten noordwesten van Leeuwarden, wordt verkocht aan de gemeente en zal dan worden verbouwd tot multifunctioneel centrum. De gemeenteraad van Menameradiel heeft op dinsdag 22 december 2015 met de plannen ingestemd.

Het College van Kerkrentmeesters stuurde ons op ons verzoek een uitleg over de gang van zaken; dat verhaal vindt u verderop in dit artikel.

De gereformeerde Kruiskerk in Berltsum.
De gereformeerde Kruiskerk in Berltsum.

Lees verder Kruiskerk Berltsum (Frl.) wordt multifunctioneel centrum met kerkzaal

Kamper Burgwalkerk al in 2016 dicht

In vervolg op onze eerdere berichtgeving over de Kamper kerksluitingen, kan gemeld worden dat de kerkenraden van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente in Kampen op 14 december 2015 definitief besloten hebben dat de gereformeerde Burgwalkerk nog in 2016 dichtgaat en dat ook de hervormde Noorderkerk de poorten zal sluiten.

Het interieur van de Kamper Burgwalkerk.
Het interieur van de Kamper Burgwalkerk (foto: Reliwiki).

Lees verder Kamper Burgwalkerk al in 2016 dicht

Laatste dienst in gereformeerde kerk Meeden

De gereformeerde kerk aan de Hereweg in Meeden (direct ten noordoosten van Veendam) werd op 10 december 1865 in gebruik genomen. Op zondag 12 december 2015 – 150 jaar en 3 dagen later – neemt de protestantse gemeente van Meeden afscheid van dit kerkgebouw. De voorganger in deze laatste dienst was ds. H.A. van Houte te Groningen.

De gereformeerde kerk te Meeden, die in 1975 een nieuwe voorgevel kreeg.
De gereformeerde kerk te Meeden, die in 1975 een nieuwe voorgevel kreeg.

Lees verder Laatste dienst in gereformeerde kerk Meeden