Het leven van dominee Cornelius van der Meulen

Inleiding.

De schrijver van dit artikel, Jacob van der Meulen (1834-1909), werd geboren in Middelharnis in Nederland, als zoon van de Afgescheiden predikant ds. Cornelius van der Meulen (1800-1876), die in 1847 naar Amerika emigreerde. Jacob van der Meulen schreef het artikel over zijn vader in 1896 in Graafschap (Michigan); het werd op 5 september 1911 gepubliceerd in het Amerikaanse blad De Grondwet.

Ds. C. van der Meulen (1800-1876).

Lees verder Het leven van dominee Cornelius van der Meulen

Gereformeerde Kerk is oorsprong bibliotheek van Hendrik-Ido-Ambacht

Inleiding.

De heer Arie Verhoeven van het Historisch Genootschap te Hendrik-Ido-Ambacht schreef in De Kombinatie Hendrik-Ido-Ambacht van 26 augustus 2017 een verhaal over het ontstaan van de bibliotheek in het Zuid-Hollandse Hendrik-Ido-Ambacht, getiteld Ambachtse Vertellingen. We nemen het betreffende artikel hieronder (met toestemming) over.

De toenmalige gereformeerde Pauluskerk te Hendrik-Ido-Ambacht, hier voor de verbouwing in 1920. De kerk werd in 1898 in gebruik genomen en in 1983 buiten gebruik gesteld.

Lees verder Gereformeerde Kerk is oorsprong bibliotheek van Hendrik-Ido-Ambacht

Het ontstaan van de Gereformeerde Kerk te Dronrijp (2)

Inleiding.

In deel 1 van dit verhaal vertelden we – voornamelijk aan de hand van de notulen van de gereformeerde classis Franeker – hoe na veel voorbereidingen en discussies uiteindelijk op 14 januari 1895 in het Friese Dronrijp een gereformeerd kerkje – bijgenaamd Lombok – in gebruik genomen kon worden. Nu ging het er om wanneer in het dorp de Gereformeerde Kerk geïnstitueerd zou worden.

Kaart: Google.

Lees verder Het ontstaan van de Gereformeerde Kerk te Dronrijp (2)

“Het Kerkblad”

Officieel Orgaan der Gereformeerde Kerken in Nederland.

Toen de  Christelijke Gereformeerde Kerk en de Nederduitsche Gereformeerde Kerken (resp. uit de Afscheiding en de Doleantie) zich op 17 juni 1892 verenigden tot De Gereformeerde Kerken in Nederland, besloot de generale synode tevens een officieel orgaan in het leven te roepen, onder de naam ‘Het Kerkblad’. Een beknopt overzicht.

Lees verder “Het Kerkblad”