Bibliotheek “Bond Geref. JV’s” in oorlog verbrand?

Wie heeft meer informatie?

Door een onderzoeker van de geschiedenis van het Kamp Amersfoort werd de redactie van GereformeerdeKerken.info opmerkzaam gemaakt op een vermelding van een (waarschijnlijke) ‘boekverbranding’ die tijdens de Tweede Wereldoorlog in dat kamp zou hebben plaatsgehad. Het betrof (een deel van) de bibliotheek van de Nederlandse Bond van Jongelingsvereenigingen op Gereformeerde Grondslag, behorende tot De Gereformeerde Kerken in Nederland.

Het boek waarin geschreven wordt over een ‘boekverbranding’.

Lees verder Bibliotheek “Bond Geref. JV’s” in oorlog verbrand?

‘Open Hof’ te Culemborg blijft PKN-kerk

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Culemborg heeft besloten een van de twee kerkgebouwen, de Grote of Barbarakerk, over te dragen aan een nog op te richten stichting, die los staat van de Protestantse Gemeente. De kerk kan terug gehuurd worden voor het houden van kerkdiensten.

De protestantse (voormalig gereformeerde) kerk Open Hof te Culemborg (foto: Reliwiki, Andre van Dijk).

Lees verder ‘Open Hof’ te Culemborg blijft PKN-kerk

Middelburgs orgel naar Berkenwoude

Orgel geref. Morgensterkerk naar Ger. Gem.  De Fontein.

Het vorig jaar verwijderde Van Dam-orgel van de voormalige gereformeerde Morgensterkerk aan de Adriaen Lauwereyszstraat in Middelburg krijgt elders onderdak. Het instrument wordt dit voorjaar geplaatst in het pas in gebruik genomen kerkgebouw De Fontein van de Gereformeerde Gemeente te Berkenwoude.

Het orgel van de Morgensterkerk.

Lees verder Middelburgs orgel naar Berkenwoude

De Gereformeerde Kerk te Nieuwerkerk a/d IJssel (2)

“De Gereformeerde Kerk te Nieuwerkerk aan den IJssel” (1892).

( < Naar deel 1 ) –  Op 17 juni 1892 vond in de Amsterdamse Keizersgrachtkerk de landelijke Vereniging plaats van de Christelijke Gereformeerde Kerk en de Nederduitsche Gereformeerde Kerken (respectievelijk afkomstig uit Afscheiding en Doleantie). De beide synodes hadden besloten samen verder te gaan als ‘De Gereformeerde Kerken in Nederland’.

In de Amsterdamse Keizersgrachtkerk vond de ‘Vereniging’ plaats van Christelijke Gereformeerde Kerk en Nederduitsche Gereformeerde Kerken (foto: Gebroeders Douwes).

Lees verder De Gereformeerde Kerk te Nieuwerkerk a/d IJssel (2)

Gereformeerd en Hervormd Hattem samen

“Voorlopig” blijven beide kerkgebouwen in gebruik.

De Gereformeerde Kerk Hattem en de Hervormde Gemeente Hattem zijn op 1 januari 2022 verenigd tot Protestantse Gemeente Hattem. De protestantse gemeente telt in het vervolg twee wijkgemeenten, namelijk de Hervormde Wijkgemeente De Bron en de Protestantse Wijkgemeente De Rank. Aldus deelt de gemeente op haar website mee.

De gereformeerde (nu protestantse) Emmaüskerk te Hattem.

Lees verder Gereformeerd en Hervormd Hattem samen