Grote gift voor “De Samenstroom” Meppel

De Protestantse Gemeente Meppel ontving ten behoeve van het kerkelijk centrum De Samenstroom “een grote gift van een gulle geefster”. Ze maakte € 120.000 over voor verbouwing en inrichting van de protestantse (voormalig gereformeerde) Oude Kerk en het kerkelijk centrum

Een blik in de verbouwde kerkzaal van de ‘Oude Kerk’ te Meppel  (ill.: Prot. Gem. Meppel).

Lees verder Grote gift voor “De Samenstroom” Meppel

Hoe de Salvatorkerk Den Haag tot stand kwam (1)

Op 24 april 1959 werd in Den Haag de gereformeerde Salvatorkerk aan de Vrederustlaan in gebruik genomen. Ze maakte op dat moment deel uit van de Gereformeerde Kerk te ‘s-Gravenhage-Loosduinen. Maar per 1 september 1961 werd die kerk – in verband met het grote ledental – in tweeën gesplitst, en behoorde de Salvatorkerk sindsdien tot de toen geïnstitueerde Gereformeerde Kerk te ’s-Gravenhage-Escamp.

De locaties van de verschillende kerken die in dit verhaal voorkomen (Kaart: Google).

Lees verder Hoe de Salvatorkerk Den Haag tot stand kwam (1)

Kerk- (en school-) nieuws uit ‘De Bazuin’ (20)

( < Naar deel 19 )De Bazuin was jarenlang het landelijke kerkblad dat ten voordele van de Theologische School te Kampen werd uitgegeven. Deze keer nemen we daaruit enkele berichten over uit de maanden maart en april 1867, die betrekking hebben op plaatselijke Gereformeerde Kerken, toen nog – tot 1869 – Christelijke Afgescheidene (Gereformeerde) Gemeenten geheten.

Lees verder Kerk- (en school-) nieuws uit ‘De Bazuin’ (20)

Bibliotheek “Bond Geref. JV’s” in oorlog verbrand?

Wie heeft meer informatie?

Door een onderzoeker van de geschiedenis van het Kamp Amersfoort werd de redactie van GereformeerdeKerken.info opmerkzaam gemaakt op een vermelding van een (waarschijnlijke) ‘boekverbranding’ die tijdens de Tweede Wereldoorlog in dat kamp zou hebben plaatsgehad. Het betrof (een deel van) de bibliotheek van de Nederlandse Bond van Jongelingsvereenigingen op Gereformeerde Grondslag, behorende tot De Gereformeerde Kerken in Nederland.

Het boek waarin geschreven wordt over een ‘boekverbranding’.

Lees verder Bibliotheek “Bond Geref. JV’s” in oorlog verbrand?