Vijftigjarig jubileum in gereformeerd Oldebroek

Nadat op zaterdag 28 september 2019 een uitvoerig programma was doorgewerkt met sketches, herinneringen en veel muziek, werd in de vijftigjarige gereformeerde Goede Herderkerk (PKN) te Oldebroek op zondagochtend 29 september een dankdienst gehouden, die onder leiding stond van de pastor loci, ds. A.W. Estié.

Het logo ter gelegenheid van het vijftigjarig jubileum van de gereformeerde Goede Herderkerk te Oldebroek.

Lees verder Vijftigjarig jubileum in gereformeerd Oldebroek

De Gereformeerde Kerken in Argentinië – 1

Inleiding: van stichting naar zelfstandig wording (1893-1962).

De vroegere Gereformeerde Kerken in Argentinië komen voort uit De Gereformeerde Kerken in Nederland. De kerk werd geïmporteerd door Nederlandse immigranten die zich aan het einde van de negentiende eeuw in Argentinië vestigden. Een verhaal in grote lijnen.

Kaart: ‘De zending in Argentinië’.

Lees verder De Gereformeerde Kerken in Argentinië – 1

De Gereformeerde Kerk te Schagen (2)

2. Tot de ingebruikneming van de ‘Ontmoetingskerk’ (1975) en verder in vogelvlucht.

Ds. A. Wiersinga (van 1949 tot 1953).

( < Naar deel 1 ) – Die nieuwe predikant werd kandidaat A. Wiersinga (*1924). Deze deed op 23 oktober 1949 intrede en kreeg met zijn kerkenraad al snel te maken met de veranderende mentaliteit die na de oorlog ook in de Gereformeerde Kerken intrede deed. De jeugd wilde dansen!

Ds. A. Wiersinga (*1924) (foto: 25 jaar Gereformeerde Kerk in Schagen).

Lees verder De Gereformeerde Kerk te Schagen (2)

De dominee liep van Klundert naar Zevenbergen

door J.G.A. Thijs

(Dit verhaal werd in 1985 geschreven.)

De terugtrekkende Duitsers hadden het begin november 1944 niet moeilijk met het in een onaanzienlijk hoekje van Zevenbergen staande ‘kleine kerkje’. Alle fabrieks- en kerktorens bliezen ze op, maar de gereformeerde kerk had nimmer een toren bezeten.

De uit 1841 daterende gereformeerde kerk aan de Noorderhaven te Zevenbergen (foto: Reliwiki, Hollestelle, Ens).

Lees verder De dominee liep van Klundert naar Zevenbergen