Kerk- (en school- ) nieuws uit ‘De Bazuin’ (8)

( < Naar deel 7 ) –  De Bazuin was jarenlang het blad dat ten voordele van de Theologische School te Kampen werd uitgegeven. Deze keer nemen we daaruit enkele berichten over uit de maanden maart en april 1865, die betrekking hebben op plaatselijke Gereformeerde Kerken, toen nog – tot 1869 – Christelijke Afgescheidene (Gereformeerde) Gemeenten geheten.

Lees verder Kerk- (en school- ) nieuws uit ‘De Bazuin’ (8)

De Gereformeerde Kerk te Leerdam (2)

2. De Doleantie te Leerdam (1889).

( < Naar deel 1 ) – Op 17 juni 1892 was – zoals we al vermeldden – tijdens een gecombineerde synodevergadering in de Keizersgrachtkerk in Amsterdam de landelijke kerkenfusie getekend van de Christelijke Gereformeerde Kerk en de Nederduitsche Gereformeerde Kerken, respectievelijk afkomstig uit Afscheiding en Doleantie.

In de  Amsterdamse Dolerende ‘Keizersgrachtkerk’ werd in 1892 de Vereniging van de kerken uit Afscheiding en Doleantie geproclameerd.

Lees verder De Gereformeerde Kerk te Leerdam (2)

De geref. evangelisatie te Woldendorp

Op 20 juli 1845 werd de Gereformeerde Kerk te Woldendorp geïnstitueerd. Aanvankelijk kerkte men in gehuurde ruimten, maar  intussen kreeg de kerk in 1859 steun van de Particuliere Synode Groningen voor kerkbouw. Pas op 15 augustus 1874 werd het kerkgebouw van Woldendorp in gebruik genomen. In 1879 werd de eerste predikant aan de gemeente verbonden. Het was ds. E. Weers (1812-1888), die daar tot 1886 stond.

Kaart: Google.

Lees verder De geref. evangelisatie te Woldendorp

De Gereformeerde Kerk te Lioessens c.a. (2)

Christelijke Gereformeerde Gemeente (1869).

( < Naar deel 1 ) – Sinds juni 1869 heette de gemeente niet meer Christelijke Afgescheidene Gemeente, maar Christelijke Gereformeerde Gemeente. Dat werd veroorzaakt door een landelijke kerkenfusie van de Christelijke Afgescheidene Kerk uit de Afscheiding van 1834, met het kleine kerkgenootschap van de Gereformeerde Kerk onder ’t Kruis.

Sinds 1869 heette de Christelijke Afgescheiden Gemeente van Lioessens ‘Christelijke Gereformeerde Gemeente’; hierboven het kerkgebouw.

Lees verder De Gereformeerde Kerk te Lioessens c.a. (2)

‘Slot en einde’ van Maranathakerk Rijnsburg

Nadat achtereenvolgens het Classicaal College in Zuid-Holland en het Generaal College voor de Behandeling van Bezwaren en Geschillen van de Protestantse Kerk in Nederland de gereformeerde kerkenraad van Rijnsburg in het gelijk stelden ten aanzien van de verkoop van de Maranathakerk aan een projectontwikkelaar, is door de gemeente Katwijk ook de omgevingsvergunning met betrekking tot de kerk afgegeven.

De Maranathakerk te Rijnsburg.

Lees verder ‘Slot en einde’ van Maranathakerk Rijnsburg