“Moet verbouw van ‘De Ark’ in Dronten anders?”

De laatste tijd wordt steeds vaker ongerustheid uitgesproken over de vraag of de kerkgang na afloop van de Corona-crisis wel weer op gang zal komen, of dat veel kerkgangers er dan aan gewend zijn en thuis zullen blijven. Je kunt de diensten immers ook online bijwonen? Opgemerkt wordt dat het aantal volgers van de online-kerkdiensten zeer hoog is.

‘De Ark’ te Dronten.

Lees verder “Moet verbouw van ‘De Ark’ in Dronten anders?”

Biografie over Willem Hovy (1840-1915)

Mede dankzij steun van de VU-Vereniging verschijnt eind oktober 2020 een door Rolf van der Woude geschreven biografie over Willem Hovy (1840-1915), gedurende een halve eeuw directeur van Van Vollenhovens Bierbrouwerij en Azijnmakerij “De Gekroonde Valk” op de Hoogte Kadijk in Amsterdam. De Gekroonde Valk was in zijn tijd de grootste brouwerij in ons land.

Willem Hovy (1840-1915).

Lees verder Biografie over Willem Hovy (1840-1915)

Verbouwde Arnhemse kerken in september en oktober van start

Gedenkboekje ‘Denkend aan De Kandelaar’ verschijnt.

Zoals we al eerder meedeelden zal de Protestantse Gemeente te Arnhem na de sluiting van drie kerkgebouwen (twee voormalig hervormde kerken en één voormalig gereformeerde kerk) verder gaan met de twee resterende verbouwde kerken.

De gereformeerde Opstandingskerk te Arnhem, lang geleden. Het verbouwde en tot ‘Nieuwe Kerk’ herdoopte kerkgebouw wordt de centrale kerk van Arnhem-Noord.

Lees verder Verbouwde Arnhemse kerken in september en oktober van start

Afscheiding en Doleantie te Rotterdam (2)

2. De Gereformeerde Gemeente onder ’t Kruis Raampoortlaan (1844-1882).

( < Naar deel 1 )  – “Volgens zijn eigen bekentenis waren drinken, spelen en sabbatschenden hem in zijn jeugd niet vreemd. Doch een ernstige bloedspuwing die hem in 1833 overviel, bracht hem tot nadenken. Op zijn ziekbed kwam hij tot bekering en besloot hij liever als een eenzame gereformeerde musch op het dak te verkeeren dan gemeenschap te hebben met de verlaters van de zuivere godsdienst”.

Ds. C. van den Oever (1802-1877).

Lees verder Afscheiding en Doleantie te Rotterdam (2)