Gereformeerd kerkelijk erfgoed ruim aanwezig

Onderzoek naar het aantal ‘dienstdoende, van oorsprong gereformeerde, kerkelijke gebouwen binnen de PKN’.

De redactie van GereformeerdeKerken.info heeft de laatste tijd uitvoerig onderzoek gedaan naar het aantal per 1 augustus 2020 (binnen de Protestantse Kerk in Nederland) dienstdoende van oorsprong gereformeerde kerkelijke gebouwen. Daaruit blijkt dat deze nog ruimschoots aanwezig zijn.

De gesloten  Fonteinkerk te Voorburg.

Lees verder Gereformeerd kerkelijk erfgoed ruim aanwezig