Hoe de kerk van Enschede ‘De Kelder’ kreeg

De Gereformeerde Kerk te Enschede kreeg in de jaren ’60 van de vorige eeuw ‘een kelder’. Niet zomaar een kelder, maar één waar belangrijk kerkelijk werk plaatsvond. Hoewel ‘De Kelder’ niet meer bestaat is het toch interessant kennis te nemen van haar ontstaan.

Via de achteringang van ‘Concordia’ in Enschede kon ‘De Kelder’ bereikt worden.

Lees verder Hoe de kerk van Enschede ‘De Kelder’ kreeg

De Gereformeerde Kerk te Stadskanaal (1835-2008) – 3

Veranderingen in de jaren ’60.

( < Naar deel 2 ) – Door de komst van Philips (vanaf 1955), het ziekenhuis (vanaf 1967) en de groei van de scholengemeenschap Ubbo Emmius, de Christelijke ULO, de Christelijke Huishoudschool en een school voor Middelbaar Beroepsonderwijs, groeide het ledenaantal van de kerk sterk.

Ds. G. Schrovenwever (1907-2001) stond van 1954 tot 1971 in de Gereformeerde Kerk te Stadskanaal.

Lees verder De Gereformeerde Kerk te Stadskanaal (1835-2008) – 3

‘Restauratie kerkje Rehoboth Bellingwolde onbetaalbaar’

Protestantse Gemeente stuurde bezwaarschrift tegen weigering sloopvergunning.

De Protestantse Gemeente in het Groningse Bellingwolde  heeft onlangs een bezwaarschrift ingediend tegen de weigering van de Gemeente Westerwolde om een sloopvergunning af te geven voor het voormalig gereformeerde kerkje Rehoboth.

Rehoboth werd in 1898 gebouwd en in 1899 in gebruik genomen.

Lees verder ‘Restauratie kerkje Rehoboth Bellingwolde onbetaalbaar’

De Gereformeerde Kerk te Stadskanaal (1835-2008) – 1

door Jan Wilpshaar

Een nieuwe plaats en een nieuwe kerk.

De plaats Stadskanaal  bestaat nog maar 250 jaar. Als stichtingsjaar geldt 1765, toen de stad Groningen besloot om een kanaal te graven vanaf Bareveld in zuidoostelijke richting om een begin te maken met het afgraven van de venen van het grote Bourtanger Moeras.

Kaart: Google.

Lees verder De Gereformeerde Kerk te Stadskanaal (1835-2008) – 1

Bethelkerk Barendrecht werkt al aan gedenkboek voor 2025

Met instemming en steun van de twee wijkkerkenraden van de Barendrechtse protestantse (voormalig gereformeerde) Bethelkerk aan de Schaatsbaan, is een jubileumcommissie begonnen ‘aan een immense taak’, namelijk het beschrijven van de honderdjarige geschiedenis van de Bethelkerk.

De Bethelkerk te Barendrecht (foto: Reliwiki, Andre van Dijk).

Lees verder Bethelkerk Barendrecht werkt al aan gedenkboek voor 2025