De Gereformeerde Kerk te Bennekom (3)

Een blik op de tweede vijftig jaar.

Inleiding.

In deel 1 vertelden we onder meer over de Doleantie in Bennekom, de predikant die daaraan leiding gaf, ds. E. Eisma (1854-1917) en de stichting van het eerste kerkgebouw aan de Veenderweg. In deel 2 vervolgden we het verhaal over de tijd tot de Tweede Wereldoorlog, waarin ook de Brinkstraatkerk in gebruik genomen werd (1927).

Kaart: Google.

Lees verder De Gereformeerde Kerk te Bennekom (3)