Razzia’s in Aaltense kerken herdacht

Zoals we al eerder aankondigden werd op woensdag 30 januari 2019 in de protestantse (voormalig gereformeerde) Oosterkerk te Aalten een bijeenkomst gehouden ter herdenking aan de razzia’s, die op 30 januari 1944 plaatsvonden in de voormalige gereformeerde Westerkerk en de christelijke gereformeerde kerk. Ruim tweehonderd belangstellenden waren op de bijeenkomst afgekomen.

De Westerkerk te Aalten.

Lees verder Razzia’s in Aaltense kerken herdacht

De Gereformeerde Kerk te Assen (3)

( < Naar deel 1 ) ( < Naar deel 2 ) – Na het vertrek van ds. Donner werd het beroepingswerk weer ter hand genomen. Dit ging niet zo vlot als gehoopt. In september 1897 werd het eerste beroep uitgebracht op ds. J. Breukelaar (1859-1923) van Bodegraven; deze bedankte. Ook ds. L. Kuiper (1868-1935) van Hoogeveen en ds. M. Schuurman (1859-1933) van Alphen aan den Rijn kwamen niet naar Assen.

De tweede gereformeerde kerk te Assen aan de Molenstraat.

Lees verder De Gereformeerde Kerk te Assen (3)

Kerkenraad Drachten sluit Menorah en De Arke definitief

Voormalig gereformeerde kerken Oase, Zuiderkerk en De Schakel blijven open.

De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Drachten heeft op 21 januari 2019 definitief besloten het eerder bekend gemaakte ‘voorgenomen besluit’ te verheffen tot definitief besluit’.

De tegenwoordige protestantse (voormalig gereformeerde) kerkgebouwen in Drachten.

Lees verder Kerkenraad Drachten sluit Menorah en De Arke definitief

De Gereformeerde Kerk te Assen (2)

Van ‘Afgescheiden’ naar ‘Gereformeerd’.

De eerste predikanten (1842 tot 1860).

( < Naar deel 1 ) – Nu de Christelijke Afgescheidene Gemeente een eigen kerkgebouw aan de Molenstraat had werd het tijd de eerste predikant te beroepen. Daartoe kwamen de manslidmaten bijeen in de woning van Jacob Lamberts. Afgesproken werd dat een paar predikanten zouden worden uitgenodigd om een preek te houden en dan te zien wie men zou kiezen.

De Stationsstraat, lang geleden.

Lees verder De Gereformeerde Kerk te Assen (2)

Wat er nog van over is (2)

( < Naar deel 1 ) – In het juli-augustus nummer 1972 van het voormalige gereformeerde maandblad ‘Administratie en Beheer’ – contactorgaan van het Landelijk Verband van de Commissies van Beheer der Gereformeerde Kerken in Nederland’ –  troffen we een overzicht aan met betrekking tot toenmalige bouwactiviteiten betreffende gereformeerde kerken.

Bron: ‘Administratie en Beheer’, juli-augustus 1972.

Lees verder Wat er nog van over is (2)