Classicaal College over verkoop Breepleinkerk

Repliek van raadsman van Vrienden Breepleinkerk c.s. op verweerschrift van kerkenraad / Kerkrentmeesters PKN Rotterdam-Zuid.

Het Classicaal College voor de Behandeling van Bezwaren en Geschillen van de Protestantse Kerk in Zuid-Holland Zuid is momenteel bezig met de beoordeling van de eventuele rechtmatigheid van de verkoop van de Breepleinkerk, waarin zich de zgn. Orgelzolders uit de Tweede Wereldoorlog bevinden.

Op de orgelzolders werden voorwerpen van de onderduikers teruggevonden (foto: RTV Rijnmond).

Lees verder Classicaal College over verkoop Breepleinkerk

Kerk- (en school-) nieuws uit ‘De Bazuin’ (9)

( < Naar deel 8 ) –  De Bazuin was jarenlang het blad dat ten voordele van de Theologische School te Kampen werd uitgegeven. Deze keer nemen we daaruit enkele berichten over uit de maanden mei en juni 1865, die betrekking hebben op plaatselijke Gereformeerde Kerken, toen nog – tot 1869 – Christelijke Afgescheidene (Gereformeerde) Gemeenten geheten.

Lees verder Kerk- (en school-) nieuws uit ‘De Bazuin’ (9)

Strijd voor behoud ‘orgelzolders’ Rotterdam

Door verkoop Breepleinkerk Rotterdam voortbestaan van de orgelzolders op de tocht?

De gereformeerde en de hervormde wijkgemeenten in Rotterdam-Zuid fuseerden enige tijd geleden tot Protestantse Gemeente, waarna de voormalig hervormde Vredeskerk als toekomstig kerkgebouw werd aangewezen, en de bekende (voormalig gereformeerde) Breepleinkerk aan de Van Malsenstraat – waar al geen diensten meer gehouden werden – op 31 december jl. door de Protestantse Gemeente Rotterdam-Zuid werd verkocht aan de Levend Woord Gemeente.

De v/m. gereformeerde Breepleinkerk te Rotterdam.

Lees verder Strijd voor behoud ‘orgelzolders’ Rotterdam

De Gereformeerde Kerk te Garrelsweer (2)

Ds. A.B. Groen (van 1848 tot 1854).

( < Naar deel 1 ) – Uit een drietal werd ds. A.B. Groen (1796-1854) van Onstwedde gekozen. Deze nam het beroep aan. De kerkenraad besloot voor zijn komst bij de pastorie een schuur te bouwen om een koe en een zwijn te stallen, die tot het traktement van de nieuwe dominee behoorden!

Er is geen foto van ds. A.B. Groen bekend, wel zijn handschrift (ill.: ‘De Grifformearde Tsjerke fan Skearnegoutum c.a.’).

Lees verder De Gereformeerde Kerk te Garrelsweer (2)

Hoe men te Hattem al in 1888 verenigde…

In de tijd van de Doleantie werd meestal door een aantal bezwaarde hervormde gemeenteleden – na de hervormde kerkenraad vergeefs gevraagd te hebben ‘de reformatie der kerk ter hand te nemen’ – een zelfstandige ‘Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende)’ geïnstitueerd, ook als ter plaatse al een Christelijke Gereformeerde Gemeente uit de Afscheiding van 1834 gevestigd was.

Kaart: Google.

Lees verder Hoe men te Hattem al in 1888 verenigde…