Den Helder wil in elk geval één kerk sluiten

‘Bethelkerk’ of ‘Vredeskerk’ gaat dicht. Of allebei…?

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Den Helder besloot onlangs in elk geval één van de twee kerkgebouwen te sluiten: de (voormalig gereformeerde) Bethelkerk aan de Prins Hendriklaan of de door gereformeerden, hervormden en rooms-katholieken samen gebouwde Vredeskerk aan de Torplaan.

De protestantse (voormalig gereformeerde) ‘Bethelkerk’ te Den Helder (foto: Reliwiki, B.C. Scheffers).

Lees verder Den Helder wil in elk geval één kerk sluiten

De Gereformeerde Kerk te Marrum (2)

Ds. G.F. Stückwisch (van 1854 tot 1862).

( < Naar deel 1 ) – Toen de gemeente van Marrum weer bij het kerkverband was ingetrokken en de scheur geheeld was, wilde men een predikant beroepen. Tijdens de vacaturetijd was ds. D.J. van der Werp (1811-1876) van Ferwerd consulent. “Hem was het wel toevertrouwd de gemeente van Marrum te beschermen tegen kerkrechtelijke bokkensprongen”.

Ds. Douwe J. van der Werp 1811-1876) was enkele keren consulent van de gemeente van Marrum.

Lees verder De Gereformeerde Kerk te Marrum (2)

10 van de 13 dienstdoende kerken in Westerveld ‘in gevaar’

… maar “op middellange termijn [tot 2035] gaat alles goed” met gereformeerde kerken te Diever en Dwingeloo.

Onlangs werd door de Gemeente Westerveld in Zuidwest-Drenthe een onderzoeksrapport gepubliceerd betreffende de toekomstbestendigheid van de vijftien kerken in die gemeente.

De gereformeerde Kruiskerk te Diever.

Lees verder 10 van de 13 dienstdoende kerken in Westerveld ‘in gevaar’

Vijftig jaar ‘Het Anker’ te Uithuizermeeden

Op 12 januari 1972 werd in Uithuizermeeden de gereformeerde kerk Het Anker aan de Oudedijksterweg in gebruik genomen. Ter gelegenheid daarvan schreef de heer T. Juk te Hattem een historisch overzicht onder de titel Vijftigste verjaardag van Het Anker.

De protetsantse (voormalig gereformeerde) kerk ‘Het Anker’ te Uithuizermeeden (foto: Reliwiki).

Lees verder Vijftig jaar ‘Het Anker’ te Uithuizermeeden