De Doleantie in het Friese Oosternijkerk (2)

… en wat daaraan voorafging

Uit elkaar.

( < Naar deel 1 )  – Na alles wat gebeurd was wist Durk Zwart eigenlijk niet wat hij moest doen: de hervormde kerk verlaten? Dat streed zo met zijn gevoel! Wie weet zou de kerkenraad bij de nieuwe verkiezingen, in 1891, wel ‘omgezet’ worden!

De Langgrousterwei met rechts de christelijke school uit 1902.

Lees verder De Doleantie in het Friese Oosternijkerk (2)