De Gereformeerde Kerk te Zaltbommel (2)

Ds. R. Sybrandy (van 1906 tot 1911).

( < Naar deel 1 ) – Op 28 mei 1906 deed ds. R. Sybrandy (1875-1943) van Blokzijl intrede in de kerk van Zaltbommel. “Stipt in plichtsbetrachting was hij tegemoetkomend in vriendelijke hulpvaardigheid. Van nature bescheiden en zacht, zocht hij juist in liefde en trouw voor Christus te winnen. Hij wilde gaarne vrede houden en leed zelf het meest, wanneer zich moeilijkheden voordeden”.

Ds. R. Sybrandy (1875-1943).

Lees verder De Gereformeerde Kerk te Zaltbommel (2)