De Gereformeerde Kerk te ’s-Graveland (3)

* In een aantal korte schetsen volgt nu het een en ander over de geschiedenis van de kerk te ’s-Graveland sinds de Tweede Wereldoorlog.

De predikanten na de Tweede Wereldoorlog.

( < Naar deel 2 ) – Na het vertrek van ds. P. Boes (1898-1976) werden achtereenvolgens de volgende predikanten in ’s-Graveland in het ambt bevestigd: ds. J.C. Derksen (1918-2009) was van 1948 tot 1952 aan de kerk van ’s-Graveland verbonden: ds. A. Wiersinga (1924-2023) uit Schagen was er predikant van 1953 tot 1959. Hij werd opgevolgd

Ds. P. Boes (1898-1976).

Lees verder De Gereformeerde Kerk te ’s-Graveland (3)

Studie PKN over “Kerk en Joden” vastgelopen

Al in het begin vraagtekens over het ‘nieuwe onderzoek’.

Het door het moderamen van de Protestantse Kerk in Nederland in november 2021 aangekondigde nieuwe onderzoek naar de houding van ‘de Kerken’ in de Tweede Wereldoorlog ten aanzien van de Joodse bevolkingsgroep, is – in stilte – vastgelopen.

‘Nederlands Dagblad’, 8 december 2020.

Lees verder Studie PKN over “Kerk en Joden” vastgelopen

De Gereformeerde Kerk te Scheveningen (4)

  • In dit laatste deel een korte schets van de belangrijkste punten uit de verdere geschiedenis van De Gereformeerde Kerk te Scheveningen.

( < Naar deel 3 ) – In de Bethelkerk werd op 22 april 1953 een dienst gehouden waarin herdacht werd dat 75 jaar eerder (in 1877) in Scheveningen de Christelijke Gereformeerde Gemeente gesticht werd (sinds 1869 de voortzetting van de Christelijke Afgescheidene Kerk).

Dr. K. Dijk (1885-1968).

Lees verder De Gereformeerde Kerk te Scheveningen (4)