De Gereformeerde Kerk te Drachten (5)

Deel 5 (slot) – Sterke groei en terugloop (1945-heden).

Inleiding.

In deel 1 (de jaren 1844-1892) beschreven we onder meer de instituering van de Christelijke Afgescheidene Gemeente, de ingebruikneming van de Noorderkerk en de ambtsperioden van de eerste predikanten, van wie ds. Scheuning ten Have lang aan de kerk van Drachten verbonden bleef –  te lang?

Kaart: Google.

Lees verder De Gereformeerde Kerk te Drachten (5)