Hoe de Friese “Commissie voor Binnenlandsche Zending” ontstond (3)

De voorlopige commissie voor fondsvorming geïnstalleerd.

( < Naar deel 2 ) –  Opnieuw werden stante pede spijkers met koppen geslagen: nog tijdens de provinciale synode van 9 mei 1871 – waarin het voorstel van de classis Heerenveen was aangenomen – werd de voorlopige ‘Commissie voor Binnenlandsche Zending’ geïnstalleerd, die verantwoording schuldig zou zijn aan de provinciale vergadering van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Friesland. Haar taak was ‘fondsvorming’ te realiseren.

Ds. H. van Hoogen (1836-1907) werd lid van de commissie voor de fondsvorming. In 1893  emigreerde hij trouwens naar de V.S.

Lees verder Hoe de Friese “Commissie voor Binnenlandsche Zending” ontstond (3)

Hoe de Friese “Commissie voor Binnenlandsche Zending” ontstond (2)

Een predikant aanstellen?

( < Naar deel 1  ) – Maar goed, ondertussen gebeurde er nog weinig. Vandaar dat ds. M.H.J. Bosch (1821-1885) van Workum de classis Sneek van 23 maart 1864 voorstelde er bij de provinciale vergadering op aan te dringen meer te doen voor de inwendige zending.

Ds. M.H.J. Bosch (1821-1885).

Lees verder Hoe de Friese “Commissie voor Binnenlandsche Zending” ontstond (2)

Hoe de Friese “Commissie voor Binnenlandsche Zending” ontstond (1)

Inleiding.

In dit verhaal geven we een overzicht van het ontstaan van het provinciaal georganiseerde evangelisatiewerk van de Christelijke Afgescheidene Kerk in de provincie Friesland.

Deze Christelijke Afgescheidene Gemeenten waren op de eerste Friese provinciale vergadering (op 1 januari 1836) aanwezig (kaart: Google).

Lees verder Hoe de Friese “Commissie voor Binnenlandsche Zending” ontstond (1)

De Gereformeerde Kerk te Lunteren (3)

Tot aan de bouw van de huidige kerk (slot).

Ds. P.R. Everaars (van 1948 tot 1952).

( < Naar deel 2 )  – Nog voor het vertrek van ds. De Lange werd het beroepingswerk aangevat. Achtereenvolgens werden drie predikanten beroepen, die echter allen bedankten. Kandidaat P.R. Everaars (1919-1999) nam het door de kerkenraad op hem uitgebrachte beroep aan en deed op 15 februari 1948 intrede.

Ds. P.R. Everaars (1919-1999).

Lees verder De Gereformeerde Kerk te Lunteren (3)