Ontmoetingskerk Koudekerk aan den Rijn gaat dicht

Op 6 april 2021 nam de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Koudekerk aan den Rijn en Hazerswoude-Rijndijk het ‘voorgenomen besluit’ om met de voormalig hervormde Brugkerk en Onderdak verder te gaan als toekomstig kerkgebouw van de gemeente en de voormalig gereformeerde Ontmoetingskerk aan de Dorpsstraat in Koudekerk aan den Rijn te verkopen.

De Ontmoetingskerk te Koudekerk aan den Rijn (foto: Reliwiki, J. Sonneveld, Leidschendam).

Lees verder Ontmoetingskerk Koudekerk aan den Rijn gaat dicht

De Gereformeerde Kerk te Vianen (2)

Ds. J. Osinga (van 1896 tot 1897).

( < Naar deel 1 ) – Slechts een jaar lang was de opvolger van ds. D.C.P. Sluijter (1862-1899), ds. J. Osinga (1854-1924) uit Gouda, aan de kerk van Vianen verboden, die op 1 februari 1887 leiding had gegeven aan de Doleantie te Aarlanderveen. Op 17 mei 1896 deed hij intrede in Vianen, maar al op 9 mei van het jaar daarop nam hij afscheid.

Ds. J. Osinga (1854-1929).

Lees verder De Gereformeerde Kerk te Vianen (2)

Kerk- (en school-) nieuws uit ‘De Bazuin’ (12)

( < Naar deel 11 ) –  De Bazuin was jarenlang het blad dat ten voordele van de Theologische School te Kampen werd uitgegeven. Deze keer nemen we daaruit enkele berichten over uit de maanden november en december 1865, die betrekking hebben op plaatselijke Gereformeerde Kerken, toen nog – tot 1869 – Christelijke Afgescheidene (Gereformeerde) Gemeenten geheten.

Lees verder Kerk- (en school-) nieuws uit ‘De Bazuin’ (12)

Rechter geeft Gouda ongelijk over sloop kerk

De gemeente Gouda mag de gemaakte kosten voor de sloop van de voormalig gereformeerde Turfmarktkerk in Gouda niet op de huidige eigenaar van het gebouw, Khalid Boutachekourt, verhalen, want ze heeft volgens de rechtbank in Den Haag ten onrechte ‘spoedeisende bestuursdwang’ toegepast om het kerkgebouw in de Goudse binnenstad te slopen. De kosten van de sloop bedroegen een half miljoen euro.

De Turfmarktkerk,die in 1931 in gebruik genomen werd.

Lees verder Rechter geeft Gouda ongelijk over sloop kerk

De Gereformeerde Kerk te Wijhe (3)

Ds. J.S. Greidanus (van 1939 tot 1946).

( < Naar deel 2 ) – Ds. A. Boekenoogen (1871-1961) was degene die zijn opvolger op 5 februari 1939 in het ambt bevestigde met een preek over 1 Koningen 22 vers 14: “Doch Micha zeide, zo waarachtig als de Heere leeft, hetgeen de Heere tot mij zeggen zal, dat zal ik doen”. De nieuwe predikant was ds. J.S. Greidanus (1908-1973) van Voorschoten.

Ds. J.S. Greidanus (1908-1973).

Lees verder De Gereformeerde Kerk te Wijhe (3)