De Keizersgrachtkerk te Amsterdam

De eerste Doleantiekerk in de hoofdstad.

Toen op 16 december 1886 in Amsterdam het kerkelijk conflict in de plaatselijke hervormde gemeente onder leiding van dr. A. Kuyper (1837-1920) tot de Doleantie en de instituering van de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende) leidde, bleven de kerkgebouwen in het bezit van de hervormde gemeente.

In Amsterdam was de Keizersgrachtkerk de eerste kerk van de Dolerenden (1888).

Lees verder De Keizersgrachtkerk te Amsterdam

Kerkvisitatie van toen

door dr. J. Waterink

  • Dr. J. Waterink (1890-1966) schreef deze jeugdherinneringen in 1962. Het verhaal speelt zich af tussen 1893 en 1904, toen zijn vader oefenaar in Bergentheim was.

De eerste herinnering aan een contact met het bredere kerkelijke leven wordt voor mij gevormd door het beeld dat ik nog altijd heb van kerkvisitaties [aan de kerk van Bergentheim] aan het eind van de jaren negentig van de negentiende eeuw.

Dr. J. Waterink (1890-1966), de schrijver van dit verhaal.

Lees verder Kerkvisitatie van toen