Kerk- (en school-) nieuws uit ‘De Bazuin’ (29)

( < Naar deel 28 ) – De Bazuin was jarenlang het landelijke kerkblad dat ten voordele van de Theologische School te Kampen werd uitgegeven. Deze keer nemen we daaruit enkele berichten over uit de maanden september en oktober 1868, die betrekking hebben op plaatselijke Gereformeerde Kerken, toen nog – tot 1869 – Christelijke Afgescheidene (Gereformeerde) Gemeenten geheten.

Lees verder Kerk- (en school-) nieuws uit ‘De Bazuin’ (29)

De Gereformeerde Kerk te Boskoop (2)

2. De Doleantie van 1886.

( < Naar deel 1 ) – “Ook de hervormde kerk hier ter plaatse was trouw gebleven. Trouw echter aan de moderne leer, die de belangrijkste heilswaarheden in twijfel trok. Het ongeloof vierde hoogtij op de kansel en zó gering was vaak het kerkbezoek, dat ten tijde van de uitgesproken ongelovige ds. Ham (die van 1865 tot 1884 in Boskoop stond) het kerkgebouw herhaaldelijk ongebruikt stond”.

De hervormde kerk.

Lees verder De Gereformeerde Kerk te Boskoop (2)

Kleurrijk gedenkboek Pelikaankerk Leeuwarden

Zoals we al eerder aangaven heeft de kerkenraad van de Protestantse Gemeente van Bijzondere Aard rondom de Pelikaankerk te Leeuwarden besloten een gedenkboekje uit te geven naar aanleiding van het negentigjarig bestaan van de monumentale schepping van architect Egbert Reitsma, over wie L. van Ek in het gedenkboekje een hoofdstuk schreef.

Het gedenkboek van de Leeuwarder Pelikaankerk.

Lees verder Kleurrijk gedenkboek Pelikaankerk Leeuwarden