Naar een gereformeerd Evangelisatie- en vormingscentrum (1947-1960).

Inleiding.

Al sinds de tweede helft van de negentiende eeuw waren Gereformeerde Kerken overal in het land bezig met evangelisatiewerk. Op deze website werd over het evangelisatiewerk geregeld geschreven.

Ds. H. Siertsema (1852-1933) houdt een openluchttoespraak in het kader van de evangelisatie te Drachten, jaren ’20.

Lees verder Naar een gereformeerd Evangelisatie- en vormingscentrum (1947-1960).

Laatste dienst geref. kerk Grou met uitgave herdenkingsboekje

De Protestantse Gemeente Grou-Jirnsum nam op zondag 29 oktober 2017 tijdens een speciale laatste kerkdienst op gepaste wijze afscheid van de voormalige gereformeerde kerk aan de Kievitstraat 3 in het Friese Grou. Als aandenken werd die dag een mooi afscheidsboekje gepubliceerd.

Het herdenkingsboekje dat op 29 oktober 2017 gepubliceerd werd.

Lees verder Laatste dienst geref. kerk Grou met uitgave herdenkingsboekje

125 jaar Gereformeerde Kerk Ouddorp (1892-2017)

… maar ooit was er ook een Afgescheiden Gemeente (1838-1844).

Ook gedenkboek gepubliceerd.

De Gereformeerde Kerk aan de Dorpstienden 15 in Ouddorp op Goeree bestaat op 31 oktober 2017 honderdvijfentwintig jaar. Maar vóórdat deze kerk op 31 oktober 1892 ontstond, was in 1838 haar verre voorganger als ‘Christelijke Afgescheidene Gemeente’ geïnstitueerd, die echter al na enkele jaren teniet ging.

Kaart: Google.

Lees verder 125 jaar Gereformeerde Kerk Ouddorp (1892-2017)

De Gereformeerde Kerk te Vrouwenpolder – Deel 2

Inleiding.

In deel 1 berichtten we over de tijd van de Afscheiding en de Doleantie, over de Vrijmaking en natuurlijk over de kerkelijke gebouwen. Daarbij werd ook aandacht gegeven aan de ingebruikneming – in 1953 – van het nieuwe kerkgebouw aan de Fort den Haakweg. In dit tweede deel melden we het een en ander over het kerkelijk leven gedurende het verblijf van de gemeente in deze nieuwe kerk, in de jaren 1953 tot 2004.

Kaart: Google.

Lees verder De Gereformeerde Kerk te Vrouwenpolder – Deel 2

Het kerkgebouw van Rilland-Bath (en nog wat) in vogelvlucht

Inleiding.

De Christelijke Afgescheidene Gemeente te Krabbendijke-Rilland in Zeeland “werd op 2 maart 1869 geïnstitueerd”. Maar “de eerste kerkenraadsleden werden op 14 maart 1869 door ds. A. de Bruijne (1810-1878) in het ambt bevestigd”; wat overigens zou inhouden dat de instituering – strikt gezien – niet op 2 maart maar op 14 maart 1869 heeft plaatsgehad.

Kaart: Google.

Lees verder Het kerkgebouw van Rilland-Bath (en nog wat) in vogelvlucht

175 jaar Gereformeerde Kerk Giessen-Rijswijk (1842-2017)

Inleiding.

Op 16 oktober 2017 bestond de Gereformeerde Kerk te Giessen-Rijswijk (Noord-Brabant) 175 jaar! Alle aanleiding daaraan extra aandacht te besteden. We concentreren ons daarbij vooral op de jaren tot rond 1931 (toen de kerk aan de Maasdijk in gebruik genomen werd), waarna we in zevenmijlslaarzen overstappen naar de ingebruikneming van het nieuwe kerkgebouw aan de Gherstkamp in 1978.

Kaart: Google.

Lees verder 175 jaar Gereformeerde Kerk Giessen-Rijswijk (1842-2017)