Het preekstoeldeurtje moest goed op slot…!

In een verhaal in het Centraal Weekblad voor De Gereformeerde Kerken in Nederland schreef dr. C. Gilhuis (1913-1982) in 1963 enkele jeugdherinneringen op over de (inmiddels afgebroken) Oosterkerk van Gereformeerde Kerk te Utrecht, waar hij zijn jeugd doorbracht. Zijn verhaal heette ‘De vriendelijke kerk’.

De vroegere gereformeerde Oosterkerk te Utrecht (foto: Reliwiki, Andre van Dijk).

Lees verder Het preekstoeldeurtje moest goed op slot…!