Meppelse Gereformeerde Ziekenverzorging

Inleiding.

Sinds het landelijke ‘verenigingsjaar’ 1892 werden de Meppelse ‘Christelijke Gereformeerde Gemeente’ uit de Afscheiding van 1834 en de plaatselijke ‘Nederduitsche Gereformeerde Kerk’ uit de Doleantie van 1886, vooralsnog respectievelijk Gereformeerde Kerk A en Gereformeerde Kerk B genoemd. Op 8 februari 1897 smolten beide kerken samen tot de Gereformeerde Kerk te Meppel.

De gefuseerde Gereformeerde Kerken A en B besloten heel wijs samen een nieuwe kerk aan de Groenmarktstraat te bouwen, die in 1897 in gebruik genomen werd.

Lees verder Meppelse Gereformeerde Ziekenverzorging

Boos! de steen uit de muur gehaald… en na 94 jaar weer teruggezet

100 jaar kerkgebouw te Heerde (1918-2018).

De kerkenraad van Heerde moet in 1924 wel heel boos geweest zijn op zijn vorige predikant ds. P.H. de Jonge (1879-?), die op 11 september 1918 de ‘eerste steen’ voor de nieuwe monumentale gereformeerde kerk aan de Kanaalstraat geplaatst had. De broeders verwijderden de marmeren gedenksteen namelijk rond 1924 uit de gevel!

De door ds. P.H. de Jonge geplaatste en in 1924 verwijderde gedenksteen.

Lees verder Boos! de steen uit de muur gehaald… en na 94 jaar weer teruggezet

De Gereformeerde Kerk te Ridderkerk (3)

Ds. A.C. Mooy (van 1960 tot 1967).

( < Naar deel 1) ( < Naar deel 2) – Het vierde beroep dat de kerkenraad uitbracht na het vertrek van ds. B. Wentsel (1888-1969) had succes. Ds. A.C. Mooy (1920-2013) van Gorinchem nam het beroep aan, na een heimelijke verkenningstocht door Ridderkerk.

De gereformeerde Pelgrimskerk van voren gezien: ‘De indruk van een boerenschuur’.

Lees verder De Gereformeerde Kerk te Ridderkerk (3)

De Gereformeerde Kerk te Ridderkerk (2)

Ds. T.J. Hagen (van 1902 tot 1910).

( < Naar deel 1 ) – Anderhalf jaar na het vertrek van ds. De Groot werd in juni 1901 tevergeefs een beroep uitgebracht op ds. J.C. van Schelven (1854-1904) van Dieren, en later op kandidaat J. Mulder (1876-1961), die echter een beroep aannam naar Molenaarsgraaf. Men dacht de oorzaak van het bedanken te moeten zoeken in de bouwkundige staat van de pastorie.

Kaart: Google.

Lees verder De Gereformeerde Kerk te Ridderkerk (2)