Van vier PKN-kerken naar twee of één in Almelo

Ook het lot van de voormalig gereformeerde Pniëlkerk is onzeker.

Onder het motto ‘Loslaten en opnieuw beginnen’ is de Protestantse Gemeente te Almelo bezig met een bezuinigingsplan. In een concept adviesrapport wordt gewag gemaakt van een stevige conclusie: twee of drie van de vier protestantse kerkgebouwen moeten dicht.

De Pniëlkerk aan de Rembrandtlaan (foto: Reliwiki, J. Sonneveld).

Lees verder Van vier PKN-kerken naar twee of één in Almelo

De Gereformeerde Kerk te Surhuisterveen (2)

Een nieuwe pastorie (1895).

( < Naar deel 1 ) – Natuurlijk nam de kerkenraad het beroepingswerk weer ter hand. Men leek al meteen bijna beet te hebben, want ds. J. Buikema (1852-1921) van Stadsmusselkanaal zei wel te willen komen, maar dan moest er eerst wel een nieuwe pastorie komen.

De Verlengde Kolkstraat, later De Dellen geheten. Hier ergens moet de eerste kerk gestaan hebben: de predikantswoning aan de weg, daarachter (eraan vastgebouwd) het kerkje (helaas is daar geen foto van bekend).

Lees verder De Gereformeerde Kerk te Surhuisterveen (2)

Kerkenraad: geen nieuwbouw in Dokkum

Combinatie van Grote Kerk met De Herberg of De Fontein wordt nu uitgezocht.

Op donderdag 21 april 2022 werd in de protestantse (voormalig gereformeerde) kerk De Fontein te Dokkum een  gemeentevergadering gehouden waarin de voorstellen besproken werden van het College van Kerkrentmeesters en de visie van de kerkenraad daarop, ten aanzien van de gebouwensituatie in protestants Dokkum.

Tijdens de vergadering in De Fontein te Dokkum.

Lees verder Kerkenraad: geen nieuwbouw in Dokkum

Kerk- (en school-) nieuws uit ‘De Bazuin’ (23)

( < Naar deel 22 ) – De Bazuin was jarenlang het landelijke kerkblad dat ten voordele van de Theologische School te Kampen werd uitgegeven. Deze keer nemen we daaruit enkele berichten over uit de maanden september en oktober 1867, die betrekking hebben op plaatselijke Gereformeerde Kerken, toen nog – tot 1869 – Christelijke Afgescheidene (Gereformeerde) Gemeenten geheten.

Lees verder Kerk- (en school-) nieuws uit ‘De Bazuin’ (23)