“Ik ben er en Ik zal er zijn”

Laatste dienst in de ‘Menorah’ te Drachten.

Op zondagochtend 27 juni 2021 om half tien werd de laatste dienst gehouden in de protestantse (voormalig gereformeerde) Menorah te Drachten. De dienst was tevens het afscheid van de wijkpredikant, ds. A.H. Boschma, die predikant wordt in de kerk van Leeuwarden Huizum, en van koster Mieneke Bult, die met pensioen ging.

De Menorah te Drachten, waarop 27 juni 2021 de laatste dienst gehouden werd.

Lees verder “Ik ben er en Ik zal er zijn”

Restauratie Eben Haëzer te Veenendaal in zicht

Gemeente Veenendaal verleent subsidie voor restauratie.

De gemeente Veenendaal is bereid € 50.000 bij te dragen aan de restauratie van het voormalige Afgescheiden kerkje aan de Zandstraat in het dorp. Het kerkje uit 1865 – een gemeentelijk monument – verkeert in zeer slechte staat.

Het kerkje in de Zandstraat te Veenendaal (foto: Reliwiki, Andre van Dijk).

Lees verder Restauratie Eben Haëzer te Veenendaal in zicht

De Gereformeerde Kerk te Zwijndrecht (2)

De Doleantie te Zwijndrecht.

( < Naar deel 1 ) – Anne Knoll (1849-1919) studeerde theologie in Utrecht, juist op het moment dat dr. A. Kuyper (1837-1920) daar predikant was. Toen deze in 1870 een beroep van de hervormde gemeente te Amsterdam ontving, was Anne Knoll een van de ondertekenaars van een schrijven die Kuyper vroegen in Utrecht te blijven.

Ds. A. Knoll (1849-1919).

Lees verder De Gereformeerde Kerk te Zwijndrecht (2)

Kerk- (en school-) nieuws uit ‘De Bazuin’ (13)

( < Naar deel 12 ) –  De Bazuin was jarenlang het blad dat ten voordele van de Theologische School te Kampen werd uitgegeven. Deze keer nemen we daaruit enkele berichten over uit de maanden januari en februari 1866, die betrekking hebben op plaatselijke Gereformeerde Kerken, toen nog – tot 1869 – Christelijke Afgescheidene (Gereformeerde) Gemeenten geheten.

Lees verder Kerk- (en school-) nieuws uit ‘De Bazuin’ (13)