Plan voor Orgelzolders in Breepleinkerk

Stichting Schuilplaats Orgelzolders Breepleinkerk Rotterdam: ‘Dit is de beste oplossing voor alle partijen’.

De Stichting Schuilplaats Orgelzolders Breepleinkerk te Rotterdam, die momenteel strijd voert voor behoud en toegankelijkheid van de historische onderduikplekken uit de Tweede Wereldoorlog in de voormalig gereformeerde Breepleinkerk, vindt het zgn. ‘Businessplan Bezoekerscentrum Orgelzolders Breepleinkerk’ de beste oplossing voor alle partijen die bij het lopende conflict over de Orgelzolders betrokken zijn.

Projectplan ‘De Nieuwe Breepleinkerk’.

Lees verder Plan voor Orgelzolders in Breepleinkerk

Kerk- (en school-) nieuws uit ‘De Bazuin’ (11)

( < Naar deel 10 ) –  De Bazuin was jarenlang het blad dat ten voordele van de Theologische School te Kampen werd uitgegeven. Deze keer nemen we daaruit enkele berichten over uit de maanden september en oktober 1865, die betrekking hebben op plaatselijke Gereformeerde Kerken, toen nog – tot 1869 – Christelijke Afgescheidene (Gereformeerde) Gemeenten geheten.

Lees verder Kerk- (en school-) nieuws uit ‘De Bazuin’ (11)

Gereformeerd Zuidwolde naar ander kerkgebouw

‘Zo maken we een nieuw begin’.

Na de zomer gaat de gemeente van de Gereformeerde Kerk in het Groningse Zuidwolde verhuizen naar een ander kerkgebouw in het dorp. Het bedehuis van de opgeheven vrijgemaakt-gereformeerde kerk (Het Anker) kwam beschikbaar en wordt momenteel verbouwd, zodat na de zomer ‘een nieuw begin’ gemaakt kan worden.

De huidige gereformeerde Ontmoetingskerk aan het Boterdiep (foto: Reliwiki, Andre van Dijk).

Lees verder Gereformeerd Zuidwolde naar ander kerkgebouw

Dokkum van vier naar twee kerken

Advies: sluit ook De Fontein.

De Protestantse Gemeente DokkumAalsum-Wetsens heeft de beschikking over vier kerkgebouwen: de Catharinakerk, de (voormalig gereformeerde) Fontein (Op de Keppels 3), de Grote Kerk en de Herberg) en dat is te veel. Vandaar dat een commissie aan het werk ging om te adviseren over de vraag welke kerken het best zouden kunnen sluiten: De uitkomst: De Fontein en de Catharinakerk in Aalsum.

De voormalig gereformeerde kerk ‘De Fontein’ te Dokkum.

Lees verder Dokkum van vier naar twee kerken

Bezwaren tegen verkoop Breepleinkerk behandeld

Hoorzitting Classicale Commissie Bezwaren en Geschillen over orgelzolders in Rotterdamse kerk.

Op jl. dinsdag 6 april 2021 werd door de Classicale Commissie voor de Behandeling van Bezwaren en Geschillen van de Protestantse Kerk in Zuid-Holland Zuid een hoorzitting gehouden over de bezwaren tegen de verkoop van de Breepleinkerk in Rotterdam, waar zich de bekende orgelzolders uit de Tweede Wereldoorlog bevinden.

De Breepleinkerk te Rotterdam.

Lees verder Bezwaren tegen verkoop Breepleinkerk behandeld

Van Medemblik naar Opperdoes (1)

De Christelijke Gereformeerde Gemeente in het Noord-Hollandse Opperdoes werd op 1 januari 1883 vanuit de Christelijke Gereformeerde Gemeente te Medemblik geïnstitueerd, al ging ze ook vanaf januari 1869 als zelfstandige Christelijke Afgescheiden Gemeente met een eigen kerkenraad door het kerkelijk leven, zij het tot 1883 voor de dienst des Woords met Medemblik gecombineerd.

Kaart: Google.

Lees verder Van Medemblik naar Opperdoes (1)