Ontstaan en begin van de Gereformeerde Kerk te Klazienaveen

Inleiding.

De Gereformeerde Kerk te Klazienaveen heette bij de instituering op 7 mei 1891 ‘Christelijke Gereformeerde Gemeente te Nieuw-Dordrecht’. In 1892 veranderde de naam in ‘Gereformeerde Kerk te Nieuw-Dordrecht’. Dit werd veroorzaakt door de landelijke fusie tussen de ‘Christelijke Gereformeerde Kerk’ en de ‘Nederduitsche Gereformeerde Kerken’, resp. afkomstig uit Afscheiding en Doleantie. Zo bleef het tot 2 augustus 1939, toen de naam veranderd werd in ‘Gereformeerde Kerk te Klazienaveen’. Over deze kerk enkele bijzonderheden uit de begintijd, waarbij het archief van de Particuliere Synode Drenthe als hoofdbron gebruikt werd.

Kaart: Google.

Lees verder Ontstaan en begin van de Gereformeerde Kerk te Klazienaveen

Geschiedenis van de Gereformeerde Kerk te Barneveld

Inleiding.

Al maanden geleden berichtten we over het feit dat het voormalig gereformeerde kerkgebouw ‘Bethel’ te Barneveld in dat dorp de centrale PKN-kerk wordt. Een uitgelezen moment om nader in te gaan op de geschiedenis van de Gereformeerde Kerk in dat dorp. Een kort overzicht vanaf het begin in 1887 tot 1959, toen de gereformeerde ‘Bethelkerk’ in gebruik genomen werd.

Kaart: Google.

Lees verder Geschiedenis van de Gereformeerde Kerk te Barneveld

Postuum Yad Vashem voor echtpaar ds. Kalkman

Voor bewezen moed tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt aan wijlen dominee Dirk Pieter Kalkman (1899-1969) en zijn echtgenote, Klaasje Kalkman (1892-1959), in 2018 de Yad Vashem onderscheiding toegekend.

Ds. D.P. Kalkman (1899-1969) als legerpredikant. Hij was van 1928 tot zijn emeritaat in 1958 gereformeerd predikant te Moordrecht. (Foto: ‘Uit het Moeras Herrezen’. 100 jaar Geref. Kerk van Moordrecht’)

Lees verder Postuum Yad Vashem voor echtpaar ds. Kalkman