Geen zonnepanelen op Bethelkerk Utrecht?

‘Bethelkerk’ wordt na verbouwing weer vierplek van de Protestantse Gemeente Utrecht.

De protestantse, voormalig gereformeerde Bethelkerk aan de Burgemeester Norbruislaan in Utrecht krijgt een nieuwe functie: het wordt een huiskamer voor de wijk met zeven woningen én een kerkzaal. Dat zijn de al bekende plannen.

De grote Bethelkerk aan de Burgemeester Norbruislaan werd in 1955 in gebruik genomen.

Lees verder Geen zonnepanelen op Bethelkerk Utrecht?

Classicaal College over verkoop Breepleinkerk

Repliek van raadsman van Vrienden Breepleinkerk c.s. op verweerschrift van kerkenraad / Kerkrentmeesters PKN Rotterdam-Zuid.

Het Classicaal College voor de Behandeling van Bezwaren en Geschillen van de Protestantse Kerk in Zuid-Holland Zuid is momenteel bezig met de beoordeling van de eventuele rechtmatigheid van de verkoop van de Breepleinkerk, waarin zich de zgn. Orgelzolders uit de Tweede Wereldoorlog bevinden.

Op de orgelzolders werden voorwerpen van de onderduikers teruggevonden (foto: RTV Rijnmond).

Lees verder Classicaal College over verkoop Breepleinkerk

Strijd voor behoud ‘orgelzolders’ Rotterdam

Door verkoop Breepleinkerk Rotterdam voortbestaan van de orgelzolders op de tocht?

De gereformeerde en de hervormde wijkgemeenten in Rotterdam-Zuid fuseerden enige tijd geleden tot Protestantse Gemeente, waarna de voormalig hervormde Vredeskerk als toekomstig kerkgebouw werd aangewezen, en de bekende (voormalig gereformeerde) Breepleinkerk aan de Van Malsenstraat – waar al geen diensten meer gehouden werden – op 31 december jl. door de Protestantse Gemeente Rotterdam-Zuid werd verkocht aan de Levend Woord Gemeente.

De v/m. gereformeerde Breepleinkerk te Rotterdam.

Lees verder Strijd voor behoud ‘orgelzolders’ Rotterdam