De eerste honderd jaar Kamper studentenleven (1863-1963)

door H. Fidder

Niet alle dominees hadden zich in hun studententijd in Kampen als heilige boontjes gedragen. De annalen van de Theologische (Hoge-) school c.q. Universiteit te Kampen geven daarvan treffende voorbeelden.  Menigmaal is het zelfs tot behoorlijke uitspattingen gekomen.

Zo zag de Theologische School er rond 1900 uit.

Lees verder De eerste honderd jaar Kamper studentenleven (1863-1963)

De nieuwe geref. kerk van Neede in 1956 (1)

Op 12 juni 1890 werd in het Gelderse Neede de ‘Christelijke Gereformeerde Gemeente’ geïnstitueerd. Na een tweetal andere kerkgebouwen gebruikt te hebben werd op 26 januari 1956 haar nieuwe kerk aan de Mr. J.R. Thorbeckestraat in gebruik genomen. Waarom toen? En wat was – in het kort – haar voorgeschiedenis? En hoe liep het af? In vogelvlucht iets over de Gereformeerde Kerk en haar derde en laatste kerkgebouw te Neede.

Kaart: Google.

Lees verder De nieuwe geref. kerk van Neede in 1956 (1)

Een kerkelijk avontuur

De Doleantie in Zuid-Holland Zuid.

 door J.C. Okkema

De Doleantie, de tweede grote kerkelijke afscheidingsbeweging in de 19de eeuw, is aan de provincie Zuid-Holland niet ongemerkt voorbijgegaan. In het zuiden van deze provincie heeft de Doleantie met name in de steden en dorpen ten noorden van de Nieuwe Maas, alsmede in bepaalde streken op de eiland en in de waarden, de gemoederen hevig in beroering gebracht.

“Het in januari 1887 gehouden Gereformeerd Kerkelijk Congres te Amsterdam heeft op velen een stimulerende werking gehad om de ‘reformatie der kerk’ ter hand te nemen” (ill.: De Heraut, 2 januari 1887).

Lees verder Een kerkelijk avontuur

De Gereformeerde Kerk te Katwijk aan Zee (2)

De eerste honderd jaar volgemaakt (en daarna).

Ds. A. Verheij (van 1871 tot 1875).

( < Naar deel 1 ) – Nadat ds. W. Eichhorn (1828-1872) van Katenrecht (link) had bedankt voor het beroep dat in februari 1871 door de kerkenraad op hem was uitgebracht, had ds. A. Verheij (1821-1913) van Dordrecht het beroep, dat de kerkenraad twee maanden later op hem uitbracht, aangenomen.

Ds. A. Verheij (1821-1913).

Lees verder De Gereformeerde Kerk te Katwijk aan Zee (2)