De Gereformeerde Kerk te Sint Jansklooster (2)

Ds. V.K. Kuyvenhoven (van 1906-1911).

( < Naar deel 1 ) – Ruim twee jaar later pas werd de vacature weer vervuld. Op 23 september 1906 deed kandidaat V.K. Kuyvenhoven (1881-1965) intrede in de kerk van Sint Jansklooster. Toen deze als kandidaat een keer in Sint Jansklooster was voorgegaan had hij diepe indruk gemaakt.

Ds. V.K. Kuyvenhoven (1881-1965).

Lees verder De Gereformeerde Kerk te Sint Jansklooster (2)

Kerkkeuze in Zwolle

‘Adventskerk’ of ‘Oosterkerk’ gaat ‘rond 2026’ dicht.

In de Protestantse Gemeente te Zwolle wordt momenteel een reorganisatie doorgevoerd, waarbij de gemeentewijken worden samengevoegd tot clusters van twee kerken. Zo gaan per 10 september 2023 de kerkwijk rond de (van oorsprong gereformeerd-hervormde) Adventskerk aan het Talmaplein, en die rond de  (voormalig gereformeerde) Oosterkerk aan de Bagijnesingel fuseren.

De ‘Oosterkerk’ (foto: Reliwiki, Jelle Visser).

Lees verder Kerkkeuze in Zwolle

Afscheidsweekend ‘Pro Rege’ Rotterdam

Voorafgaande aan de zondagse eredienst op 18 juni 2023, waarin officieel afscheid genomen wordt van het protestants (voormalig gereformeerd) kerkelijk centrum Pro Rege te Rotterdam, werd op zaterdagmiddag 17 juni een feestelijke bijeenkomst gehouden met een uit diverse onderdelen bestaand programma.

Kerkelijk Centrum ‘Pro Rege’ aan de Oudedijk te Rotterdam-Kralingen.

Lees verder Afscheidsweekend ‘Pro Rege’ Rotterdam