Prof. Lucas Lindeboom (1845-1933) – 1

‘Een van de Grote Vier’

* De bekende theoloog en pedagoog dr. J. Waterink (1890-1966) schreef in 1963 een tweetal schetsen over zijn ervaringen met prof. Lucas Lindeboom (1845-1933), van 1883 tot 1917  docent aan de Theologische School te Kampen.

Ds. Lucas Lindeboom (1845-1933) stond als predikant van 1866 tot 1873 in ’s -Hertogenbosch en van 1873 tot 1883 in Zaandam, tot hij in 1883 docent aan de Theologische School werd.

Lees verder Prof. Lucas Lindeboom (1845-1933) – 1

Het ontstaan van de Gereformeerde Kerk te Sneek (1)

Van Afscheiding, Doleantie en Vereniging.

De Gereformeerde Kerk te Sneek ontstond doordat in 1906 twee plaatselijke Gereformeerde Kerken zich verenigden tot ‘De Gereformeerde Kerk te Sneek’, namelijk de ‘Christelijke Afgescheidene Gemeente’ uit de Afscheiding, die op 27 november 1835 was ontstaan, en de ‘Nederduitsche Gereformeerde Kerk’ uit de Doleantie, die in Sneek geïnstitueerd werd op 6 juli 1887.

De eerste leden van de Sneker Christelijke Afgescheidene Gemeente kwamen uit de wijde omgeving (kaart: Google).

Lees verder Het ontstaan van de Gereformeerde Kerk te Sneek (1)

De Vrijmaking en de Drentse Kerken

door dr. O.C. Broek Roelofs

De onrust in de Gereformeerde Kerken, aan het licht gekomen in felle perspolemieken aan het einde van de jaren dertig van de twintigste eeuw, leidde uiteindelijk tot een breuk. Leer- en tuchtuitspraken wekten beroering. Ook aan de kerken in het ‘Olde Landschap’ is het niet ongemerkt voorbijgegaan.

De Vrijgemaakte kerken in de provincie Drenthe met het jaartal van de instituering (kaart: Google).

Lees verder De Vrijmaking en de Drentse Kerken