De Geref. Kerk te Burum: de eerste in Friesland (2)

Ds. W.H. Frieling (in 1865 en 1866).

( < Naar deel 1 ) – Veel predikanten die in de loop der jaren naar Burum kwamen stonden er zo ongeveer vijf jaar, en vertrokken vervolgens naar hun volgende gemeente. Zo kwam ds. W.H. Frieling (1820-1905) van in 1865 naar Burum, ongeveer acht maanden na het vertrek van ds. Van der Werp naar Amerika.

Ds. W.H. Frieling (1820-1905).

Lees verder De Geref. Kerk te Burum: de eerste in Friesland (2)

Wat er nog van over is (1)

In het juni nummer 1972 van het voormalige gereformeerde maandblad ‘Administratie en Beheer’ – contactorgaan van het Landelijk Verband van de Commissies van Beheer der Gereformeerde Kerken in Nederland’ –  troffen we een overzicht aan met betrekking tot toenmalige bouwactiviteiten betreffende Gereformeerde Kerken.

Bron: ‘Administratie en Beheer’, juni 1972. Rood: niet meer in gebruik; groen: nog steeds in gebruik als gereformeerd of protestants kerkgebouw.

Lees verder Wat er nog van over is (1)

De Gereformeerde Kerk te Heerenveen (2)

De gemeente geïnstitueerd.

( < Naar deel 1 ) – De Christelijke Afgescheidene Gemeente te Heerenveen werd op 2 november 1851 geïnstitueerd door de bevestiging van timmerman Jannes van Rijssen te Oranjewoud en landbouwer Dirk Bestevaar te Rottum als ouderlingen en Huite W. Veldhuis uit Nijehaske en koopman Otto Luites de Boer uit Heerenveen als diakenen.

Ds. J. Talsma (1813-1871) was aanvankelijk consulent van de nieuwe gemeente te Heerenveen.

Lees verder De Gereformeerde Kerk te Heerenveen (2)