Gereformeerde Kerk Andijk kreeg restauratieprijs

Restauratie voltooid vlak voor het 180-jarig jubileum van de Gereformeerde Kerk te Andijk.

Op zaterdag 27 februari 2016 vond in de Hoornse Oosterkerk de uitreiking plaats van de ‘Schipper-Oosterkerkprijs’.

Deze wisselprijs werd vanaf 2011 toegekend aan een persoon of een instelling die zich onderscheidde ten aanzien van het behoud van religieus erfgoed in de regio West-Friesland. Een speciale jury kende ditmaal de prijs toe aan de Gereformeerde Kerk te Andijk, als waardering ‘voor de restauratie van de in 1929, naar uitgangspunten van de Amsterdamse School in expressionistische stijl gebouwde kerk met toren en pastorie naar een ontwerp van architect Egbert Reitsma’ (1892-1976), die zich onder meer toelegde op de bouw en restauratie van gereformeerde kerken.

De gereformeerde kerk te Andijk.
De gereformeerde kerk te Andijk.

Het juryrapport maakte melding van ‘de zorgvuldige restauratie van het kleurrijke interieur en de revisie en uitbreiding van het uit 1892 stammende Proper orgel’.

De restauratie werd mogelijk gemaakt door het grote aantal mensen dat zich de afgelopen tien jaren inzette om de restauratie mede mogelijk te maken. Juryvoorzitter Eddy Boom overhandigde de prijs (bestaande uit een uit wit albast vervaardigd beeld van Elsbeth Luinge) aan Zeger Bax, die al jaren lang de stuwende kracht achter het restauratiewerk was. Vanzelfsprekend was een grote afvaardiging van de Gereformeerde Kerk van Andijk bij de prijsuitreiking aanwezig.

180 jaar…!

Volgens de gedenkboeken werd de Gereformeerde Kerk te Andijk op 15 oktober 1836 geïnstitueerd. Dr. H. Veldman acht dat in zijn biografie van Hendrik de Cock (Kampen, 2009) op goede gronden echter onwaarschijnlijk. Eerder zal de instituering van die Kerk door ds. H. de Cock hebben plaatsgevonden op 17 maart 1836 of ergens in juli dat jaar. Hoe dan ook, deze gereformeerde kerkgemeenschap gedenkt dus in maart of later in 2016 haar 180-jarig bestaan! We hopen daarover t.z.t. nader te berichten.