Alle berichten van gjkok

In één jaar zeven ‘geref. kerken’ dicht

… in de periode 1 augustus 2020 tot en met 31 juli 2021.

De redactie van GereformeerdeKerken.info stelde in 2020 een aan strenge criteria voldoend onderzoek in naar het aantal per 1 augustus 2020 binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) dienstdoende van oorsprong gereformeerde kerkelijke gebouwen. Daaruit bleek dat het ‘gereformeerd kerkelijk erfgoed’ in dat opzicht nog ‘ruimschoots aanwezig’ is in de PKN.

Op 23 april 1988 werd de Bethlehemkerk te Gieten in gebruik genomen. Op 27 december 2020 werd er de laatste dienst gehouden.

Lees verder In één jaar zeven ‘geref. kerken’ dicht

Het ontstaan van de Gereformeerde Kerk te Broeksterwoude (1)

1. De Doleantie te Broek onder Akkerwoude.

De Gereformeerde Kerk in het Friese Broeksterwoude ontstond op 19 juni 1887 (en niet op 9 juni!) als ‘Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende)’. In 1892 sloot deze kerk zich aan bij De Gereformeerde Kerken in Nederland. Tot 1908 heette de plaatselijke kerk: Gereformeerde Kerk Akkerwoude, daarna tot 1965 Gereformeerde Kerk te Broek onder Akkerwoude, waarna deze kerk sinds 1965 de naam Gereformeerde Kerk te Broeksterwoude droeg.

Kaart: Google.

Lees verder Het ontstaan van de Gereformeerde Kerk te Broeksterwoude (1)

Congres over geref. theoloog dr. H. Bavinck

Op 11 en 12 november 2021 wordt in de Nieuwe Kerk te Kampen het ‘Herman Bavinck Centennial Congress 1921-2021’ gehouden, ter herdenking van de honderdjarige sterfdag van de gereformeerde theoloog prof. dr. H. Bavinck (1854-1921).

Prof. dr. H. Bavinck (1854-1921), van 1882 tot 1902 hoogleraar aan de Theologische Hogeschool in Kampen; van 1902 tot zijn overlijden in 1921 hoogleraar aan de Vrije Universiteit.

Lees verder Congres over geref. theoloog dr. H. Bavinck

Van Nieuwdorp naar Lewedorp (2)

De Gereformeerde Kerk te Nieuwdorp (1892).

( < Naar deel 1 ) – Enkele maanden voordat ds. Schock vertrok veranderde de naam van de Christelijke Gereformeerde Gemeente te Nieuwdorp. De oorzaak was een landelijke kerkenfusie van de Christelijke Gereformeerde Kerk en de Nederduitsche Gereformeerde Kerken, respectievelijk voortgekomen uit Afscheiding en Doleantie.

De vroegere gereformeerde kerk te Nieuwdorp.

Lees verder Van Nieuwdorp naar Lewedorp (2)