Alle berichten van gjkok

Gereformeerd kerkelijk erfgoed ruim aanwezig

Onderzoek naar het aantal ‘dienstdoende, van oorsprong gereformeerde, kerkelijke gebouwen binnen de PKN’.

De redactie van GereformeerdeKerken.info heeft de laatste tijd uitvoerig onderzoek gedaan naar het aantal per 1 augustus 2020 (binnen de Protestantse Kerk in Nederland) dienstdoende van oorsprong gereformeerde kerkelijke gebouwen. Daaruit blijkt dat deze nog ruimschoots aanwezig zijn.

De gesloten  Fonteinkerk te Voorburg.

Lees verder Gereformeerd kerkelijk erfgoed ruim aanwezig

De Gereformeerde Kerk te Paesens-Moddergat (2)

Paesens en Moddergat gaan samen (1889).

( < Naar deel 1 )  – Omdat Moddergat kerkelijk altijd bij de hervormde gemeente van Nes en Wierum had behoord, sloot men zich logischerwijze, nadat in Nes en Wierum de Doleantie had plaatsgevonden, zich bij de Dolerende Kerk van Nes en Wierum aan.

Het gebouw van de JV aan de Achterwei in Paesens, waar tot 1889 de Dolerende kerkdiensten gehouden werden (foto: ‘100 jaar Gereformeerde Kerk Paesens-Moddergat’).

Lees verder De Gereformeerde Kerk te Paesens-Moddergat (2)

Vijf jaar Afgescheiden in Westerwijtwerd

Ds. Isaäc Busch Keizer (1805-1867) mocht dan in de rond de driehonderd leden tellende hervormde gemeente in ‘het geringe dorp Westerwijtwerd’ een ijverig man zijn, veel van zijn gemeenteleden letten meer op wat hij op de kansel verkondigde. En dat was hun niet naar de zin. Hij verkondigde naar hun oordeel namelijk niet ‘de rechte gereformeerde leer’.

Kaart: Google.

Lees verder Vijf jaar Afgescheiden in Westerwijtwerd