De Ark in Oosterhout (Dommelbergen) gaat sluiten

De voormalig gereformeerde (annex rooms-katholieke), nu protestantse kerk De Ark in de wijk Dommelbergen in het Brabantse Oosterhout gaat met ingang van februari 2017 sluiten.

De voormalig (ook) gereformeerde kerk De Ark,  die per februari 2017 gaat sluiten,
De voormalig (ook) gereformeerde kerk De Ark, die per februari 2017 gaat sluiten,

Een kijkje in het verleden.

De Gereformeerde Kerk van Oosterhout behoorde aanvankelijk tot de Kerk van Breda. In het begin van de jaren ’20 van de vorige eeuw vestigden zich enkele gereformeerden in het voor het overige vooral rooms-katholieke Oosterhout in Noord-Brabant (de hervormde gemeente telde in die jaren daar iets meer dan honderd leden); maar het aantal gereformeerden groeide gestaag. Door oorlogsomstandigheden werd de kerkgang naar Breda ingewikkeld, zodat men in Oosterhout met huiskerkdiensten begon bij een van de gemeenteleden. Al snel werd de plaats van samenkomst een schaftlokaal van de toenmalige Simfa-fabriek (een emballage- en houthandel), terwijl vanaf 1947 diensten werden gehouden in het tweemans schooltje aan de Grote Braak. ‘Deze openbare school was in de praktijk een christelijke school onder de hoede van juffrouw Ten Have, wier broer een befaamd theologie-leraar in Groningen was’.

Een van de kandidaat-predikanten die in de school preekten was ds. J. van Wattum: ‘Een pracht gezicht, zo’n kerkdienst daar. Kinderbankjes, volgestouwd met heilbegerige volwassenen’. Later, in 1956, werden de kerkdiensten verplaatst naar Schriek’s koekfabriek. De eigenaar had zijn privé-orgel in de kantine neergezet. ‘Toen werden het voor de kerkgangers dus zoete tijden’. Het aantal kerkgangers lag daar over het algemeen tussen de 60 en de 70.

Kerkbouw.

Terwijl vanaf januari 1965 de kerkdiensten in de hervormde kerk aan de Rulstraat gehouden konden worden, werd drie jaar later de bouw van een gereformeerde kerk aan het Paterserf ter hand genomen en bovendien de eerste predikant (toen nog kandidaat) aangetrokken: ds. C. van de Velde uit Amsterdam. De kerk werd begin 1969 in gebruik genomen. Twee jaar later luidden de uit een kerk te Arnemuiden overgenomen kerkklokken voor het eerst.

De Paterserfkerk te Oosterhout (1969-2006).
De Paterserfkerk te Oosterhout (1969-2006).

Oosterhout breidde ondertussen naar het noorden uit.  In samenwerking met de plaatselijke rooms-katholieke parochie werd besloten nog een kerk te bouwen. De Gereformeerde Kerk te Oosterhout telde inmiddels meer dan duizend leden, zodat dit geen luxe was. In  november 1976 werd het kerkgebouw in gebruik genomen. Bijna twee jaar later deed de tweede gereformeerde predikant intrede: ds. P. Oberholzer, die later naar Zuid-Afrika verhuisde.

In 1989 werd het dak van De Ark vernieuwd en bovendien werd voor de Paterserfkerk een nieuw orgel aangeschaft, dat halverwege 1985 in gebruik genomen kon worden.

De ledentallen van de Geref. Kerk te Oosterhout.

1968                      275

1973                      727

1978                      1.090

1983                      1.230

1988                      1.177

1993                      1.147

1998                      1.045

2003                      917

Toen het bisdom Breda in 2004 besloot de voor 60% in rooms-katholieke handen zijnde kerk De Ark af te stoten, werd dat aandeel door de Protestantse Gemeente Oosterbeek overgenomen. De kerk werd toen meteen stevig gerenoveerd. Omdat het ledental van de Oosterbeekse Gereformeerde Kerk (c.q. van de Protestantse Gemeente) sinds halverwege de jaren ’90 terugliep, moest in 2006 besloten worden tot verkoop van de Paterserfkerk in het zuiden van het dorp. De laatste kerkdienst werd gehouden op 23 april 2006. Het orgel ging naar de katholieke Laurentiuskerk in Dongen. De kerk werd het jaar daarop afgebroken.

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Oosterbeek heeft nu – in verband met de verdere daling van het ledental – besloten ook De Ark in de verkoop te doen.

Bronnen onder meer:

J. van Pijkeren (e.a.), Trek de hele wereld door… 1893-1993. Gereformeerde Kerk Breda. Breda, 1993

Website Protestantse Gemeente Oosterbeek