Het fusieproces in Haaksbergen

Al eerder schreven we over de fusie van de Gereformeerde Kerk te Haaksbergen en de Hervormde Gemeente te Haaksbergen-Buurse. In de Haaksberger Koerier van 6 september 2016 werd door scriba F. Groot Nibbelink van de Protestantse Gemeente Haaksbergen-Buurse een nadere toelichting gegeven op het verloop van de toenadering tussen beide kerken in Haaksbergen.

De voromalig gereformeerde Maranathakerk te Haaksbergen (foto: REliwiki, G. Bennink).
De voormalig gereformeerde Maranathakerk te Haaksbergen (foto: Reliwiki, G. Bennink).

Hij merkte onder meer op dat de noodzaak voor een fusie er tot voor enkele jaren niet was. ‘Iedereen voelde zich thuis in de eigen kerk’. De eerste gezamenlijke dienst werd op 27 april 1975 gehouden en in de jaren daarop werden elk jaar een paar gemeenschappelijke diensten gehouden.

Toen in 2004 de landelijke vereniging tussen de Gereformeerde Kerken in de Nederlandse Hervormde Kerk tot stand kwam, was dat voor gereformeerd en hervormd Haaksbergen nog geen reden om samen naar de kerk te gaan. ‘De gereformeerden  hadden hun Maranathakerk aan de Enschedesestraat en hervormd Haaksbergen bezocht de kerkdiensten aan de Von Heijdenstraat’. Wel werd steeds meer samengewerkt, wat uiteindelijk uitliep op een samensmelting.

Beide kerken kampen al jaren met teruglopende leden- en bezoekersaantallen. Zo werd enkele jaren terug de hervormde kerk in het aanpalende Buurse al aan de eredienst onttrokken. Een stuurgroep werd gevormd uit leden van beide Haaksberger kerken, die het fusieproces zorgvuldig gestalte moest geven. ‘Er waren cultuurverschillen. Iedereen voelde zich prettig in de eigen kring. Een vertrek uit het kerkgebouw geeft een gevoel alsof je het eigen huis achterlaat’. Toch leverde het fusieproces geen onoverbrugbare meningsverschillen op; het verliep over het algemeen soepel.

Voor wat betreft de kerkgebouwen moest een keuze gemaakt worden. De stuurgroep koos uiteindelijk voor de kerk aan de Von Heijdenstraat, vooral om die aanmerkelijk groter is dan de gereformeerde Maranathakerk, waarin hooguit zestig bezoekers een plaats kunnen vinden. In de kerk aan de Von Heijdenstraat kunnen ruim twee honderd kerkgangers worden  ontvangen.

‘In Haaksbergen was de hervormde gemeente aanzienlijk groter dan de Gereformeerde Kerk, volgens scriba Groot Nibbelink ongeveer tien keer zo groot. ‘Maar de gereformeerden waren trouwer in de kerkgang’. In Haaksbergen zijn volgens hem veel mensen hervormd die nooit of bijna nooit naar de kerk gaan.

Geen plannen voor afstoting Maranathakerk.

Er zijn volgens scriba Groot Nibbelink geen plannen om de Maranathakerk af te stoten. Die kerk blijft een functie behouden, zoals bijvoorbeeld voor vergaderingen.