Gereformeerde Kerk Lisse 100 jaar

De Gereformeerde Kerk (PKN) van Lisse viert dit jaar haar honderdjarig bestaan onder andere met een reünie voor leden en oud-leden. Deze vindt plaats op zondag 16 oktober van 14.00 tot 17.00 uur.

De gereformeerde 'Klisterkerk' te Lisse.
De gereformeerde ‘Klisterkerk’ te Lisse.

De gereformeerde kerk aan de Heereweg 105 werd vroeger ‘het kerkje van Ruys’ genoemd; tegenwoordig zeggen de Lissers ‘Klisterkerk’, naar het verenigingsgebouw De Klister dat in 1982 achter de kerk aan de Heereweg is gebouwd.

Vóór 1916 kerkten de Lisser gereformeerden in Hillegom. Maar elke zondag twee keer heen en weer lopen voor de ochtend- en avonddienst werd met name de ouderen te zwaar. Vandaar dat in Lisse een eigen kerkje werd geplaatst. Dat eerste kerkje was zo gebouwd dat het eventueel nog als bollenschuur in gebruik kon worden genomen. Het huidige kerkgebouw, waar de bekende predikant dr. Th. Ruys de eerste steen voor legde, dateert van 1933.

De oude gereformeerde kerk van Lisse.
De oude gereformeerde kerk van Lisse.

De jubileumcommissie vraagt bezoekers zo veel mogelijk foto’s van vroeger mee te nemen. Die worden tijdens de reünie gescand en via de beamer in de kerkzaal vertoond.

Het ontstaan van de 100-jarige Gereformeerde Kerk te Lisse