v/m geref. kerk Midwolda wordt verbouwd

Eerder berichtten wij over de fusie van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente in het Groningse Midwolda en over de geschiedenis van de Gereformeerde Kerk aldaar. Inmiddels is duidelijk dat het voormalig gereformeerde kerkgebouw dienst blijft doen als protestantse kerk.

De gereformeerde kerk te Midwolda.
De v/m. gereformeerde kerk te Midwolda.

Aangezien de voormalig hervormde kerk eigendom geworden is van de Stichting Oude Groninger Kerken en in die kerk bovendien nauwelijks of geen vergadergelegenheid is, zal de voormalig gereformeerde kerk te Midwolda verbouwd worden om de kerk verder geschikt te maken voor de beide gefuseerde kerken. Vooralsnog zal men om en om in de beide gebouwen blijven kerken.

(Met dank aan de heer G. Kuiper te Appingedam)